torstai 8. syyskuuta 2022

In Memoriam Katarina Piha

Turussa 26. joulukuuta 1923 suutarimestari Frans ja Jenny Nurmi saivat tyttären, ainokaisena, Katarinan.

Hän kävi Kerttulin kansakoulua ja Turun Suomalaista Yhteiskoulua tullen ylioppilaaksi 17- vuotiaana. Katarina Piha aloitti akateemiset opintonsa ensin Turun Yliopistossa fysiikan, kemian ja matematiikan parissa ja siirtyi jatkamaan opintojaan Helsingin kauppakorkeakoulussa valmistuen ekonomiksi 1947.

Vuonna 1946 hän avioitui Kalevi Pihan kanssa, joka vaikutti myöhemmin liiketaloustieteen professorina Turussa. Perheeseen syntyi neljä lasta. Korkeakoulututkinnostaan huolimatta Katarina valitsi uran kotiäitinä, miehensä työn tukijana ja myöhemmin yhdistysvaikuttajana ollen mukana yli kahdessakymmenessä yhdistyksessä. 

Katarina Piha oli mukana yliopistojen piirissä toimivissa naistoimikunnissa, osakuntien senioriyhdistyksissä, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun senioreissa, Turun Seudun Lottaperinneyhdistyksessä perustajajäsenenä ja Turun Akateemisissa Naisissa. Innostus matematiikkaan ja ekonomitaustan vuoksi tilien tarkastaminen, yhdistysten rahoitukseen ja tilinpitoon liittyvät tehtävät olivat luontaisia Katarina Pihalle. 

Katarina Piha piti tärkeänä ”osaansa sukupolvien välisen yhteyden säilyttäjänä, turvallisen laajennetun perheyhteyden tarjoajana ja perinteen siirtäjänä”. Ansioistaan kasvattajana hän sai vuonna 1999 äitienpäivämitalin.

Sota-ajalla oli ratkaiseva merkitys nuoren Katarinan arvomaailmaan. Jatkosodan syttyessä Katarina liittyi Lotta Svärd -järjestöön, jossa tehtävät vaihtelivat kenttäpostikonttorin sotasensuurista muonitukseen ja Sotasairaala V:n toimistotyöhön. Maanpuolustusasiat olivatkin hänelle tärkeitä koko elämän pituisen ajan. Katarina Piha oli aina aktiivinen ja kiinnostunut asioista sekä ihmisistä.

Katarina Pihalle Akateemisten Naisten yhteisö arvoineen sekä paikallisesti että valtakunnallisesti oli tärkeä. Vuonna 1918 kolme akateemista naista New Yorkissa pohtivat, miten naiset voisivat rakentaa maailmanrauhaa yhteisvoimin. Kysymys rauhasta, turvallisuudesta ja naisten osallisuudesta niissä on jälleen ajankohtainen. Katariinan läheisten mukaan koti, perhe ja isänmaa olivat hänen elämänsä kivijalka.

Katariina Piha seurasi elinaikanaan (1923-2022) valtavaa naisen roolin ja aseman kehitystä sekä perheessä että yhteiskunnassa. Hänelle molemmat asiat olivat tärkeitä. Suomen Akateemisten Naisten Liiton puheenjohtaja Enne-Maija Järvi vahvisti liiton rakenteita keskushallituksen yhteyteen ja perusti eri toimikuntia kuten finanssitoimikunnan, jossa Katarina Piha vaikutti ja antoi akateemisen osaamisena yhteisömme  käyttöön. Hän johti puhetta ja toimintaa Liiton finanssitoimikunnassa vuosina 1975-1981. Näinä vuosina toiminta ja osallistuminen kansallisesti ja kansainvälisesti oli vilkasta puheenjohtajien dosentti, MMT Ritva-Liisa Karvetin (1974-1977) ja ekonomi Suoma Pohjanpalon (1978-1982) viitoittamana.

Katarina Piha toimi ansioituneesti Turun Akateemisten Naisten rahastonhoitajana vuosina 1973-1992. Yhdistyksen puheenjohtajina toimivat hänen aikanaan LL Enne-Maija Järvi, lääninasessori Pirjo-Riitta Auranen, FM Anna-Liisa Bergfors ja FL Seija Jumppanen.

Jos ihminen haluaa elää, ei hän voi luopua eilisen muistoista eikä huomisen toivosta. Eilisen muistot ja huomisen toivo kantavat eteenpäin.

Katarina Pihaa ajatellessamme meidän kaikkien sanamme kuvaavat elämäntehtävänsä loppuun saattaneen ihmisen  elämän päättymistä ja ansaittua siirtymistä ikuisuuteen.

V.A. Koskennimen runollisin sanoin:

”Te soihdun kauemmaksi viedä saatte
ja laulun löydätte suuremman.”Katarina Pihan muistoa kunnioittaen,

Ritva Tammivaara ja Maritta Tammio

Turun Akateemiset Naiset ry.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti