tiistai 4. helmikuuta 2014

Suomessa ei pitäisi enää olla köyhiä

Suomessa ei ole koskaan ollut niin paljon varallisuutta kuin nyt, mutta se on jaettu väärin. On suunnaton häpeä, että hyvinvointivaltiossamme on köyhiä. Jos hallitus ja eduskunta oikeasti haluaisivat, niin kenenkään ei tarvitsisi turvautua toimeentulotukeen kuin erittäin poikkeuksellisissa hätätapauksissa.

Etuudet ovat jääneet muusta hintojen ja palkkojen noususta niin paljon jälkeen, että niillä on mahdoton tulla toimeen. 90-luvun alun laman jälkeen tuloerot alkoivat kasvaa. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin mukaan tuloerojen kasvu ei ole välttämättä huono asia (Helsingin Sanomat 25.1.2014). Hänen mielestään myös verotusta pitäisi keventää.

Tosiasiassa hyvätuloisten verotusta on jo kevennetty liikaa. Tuloeroja pitää nimenomaan pienentää. Nyt moni rikas pystyy kiertämään veroja sillä, että muuttaa ansiotuloja pääomatuloiksi. Työttömillä ei ole tätäkään mahdollisuutta, koska ei ole mitä muuttaa. Mielestäni henkilön ansio- ja pääomatulot pitää laskea yhteen ja koko summaa verottaa progressiivisesti. Rikkaiden verotusta pitää kiristää. Pienituloisten verotusta on kevennettävä – eikä niiltä pidä ottaa veroja, joiden bruttotulotkaan eivät riitä kohtuulliseen elämään tai edes välttämättömään.

Kunnallisveron nostaminen vaikeuttaa pienituloisten elämää, koska se ei ole progressiivinen. Jos valtio vielä lisää kuntien velvollisuuksia, niin eikö kunnallisveronkin pitäisi olla progressiivinen? Myös lääkkeiden ja ruokien arvonlisäveron nosto kurittaisi köyhiä. Hyvätuloinen pystyy kyllä ostamaan nykyistä kalliimpaakin ruokaa, mutta pienituloinen joutuu miettimään, ostaako tänään lääkkeitä vai ruokaa.

Tuloeroista puhumisen sijaan Akavan puheenjohtajan pitäisi puuttua Akavan sisäiseen eriarvoisuuteen. Akavaan kuuluu paljon pienituloisia, jotka työskentelevät nimenomaan naisvaltaisilla aloilla. Heitä ovat esim. peruskoulun luokanopettajat, kirjastonhoitajat ja sosiaalityöntekijät. Kasvatustieteen maisterilla ja diplomi-insinöörillä on samantasoinen koulutus, mutta se ei näy palkassa. Sture Fjäderillä on nyt hyvä mahdollisuus alkaa vaatia humanististen alojen maistereille edes suurin piirtein yhtä hyvää palkkaa kuin monilla kauppatieteiden maistereilla ja diplomi-insinööreillä jo on.

Ammattiliittojen pitäisi nopeasti puuttua nuorten naisten syrjintään työmarkkinoilla. Tähän syrjintään on selkeä syy: perhevapaat rasittavat epäoikeudenmukaisesti naisvaltaisten alojen työnantajia. Yksi ratkaisu tähän epäkohtaan on, että kustannuksiin osallistuvat verojen muodossa kaikki ja korvaukset maksetaan Kelasta. On tärkeätä, että esim. pienyrittäjät voivat palkata äitiyslomalle jäävän tilalle sijaisen ilman ylimääräisiä kustannuksia. Tavoite on, että miehet käyttäisivät perhevapaita yhtä paljon kuin naiset, mutta tämä ei näytä vielä toteutuvan. En ole huomannut ammattiliittojen miesjohtajien vaativan perhevapaiden kustannusten tasaamista.

Mielestäni kukaan ei tarvitse miljoonaeläkettä tai edes yli 10 000 euron kuukausituloja. Lainsäätäjät päättävät, syrjäytetäänkö joitakin ihmisryhmiä kaiken ulkopuolelle vai pyritäänkö oikeudenmukaisuuteen. Hallitus pohtii veroja ja säästämistä mutta ei uskalla tehdä rohkeita päätöksiä, koska rikkaathan suuttuisivat!

Aila Tuula Isotalo
Säkylän kirkkoherra, TL, FM

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti