torstai 27. marraskuuta 2014

Kotikielen osaamista voidaan elvyttää digitaalisin menetelminRuotsissa on liki 200 000 suomalaista siirtolaista, ja suomi on yksi Ruotsin viidestä virallisesta vähemmistökielestä. Huddingen kunnassa lapsilla on oikeus käyttää omaa kieltään. Huddingenissa on suomenkielinen esikoulu, mutta silti monet suomalaiset lapset menevät ruotsinkielisiin opetusryhmiin. Suomen kielen taitojen elvyttämiseksi Huddingenissa aloitettiin Digi-Revi -projekti yhteistyössä kunnan ja Uppsalan yliopiston kanssa. Projektissa on mukana 12 ryhmää 12 esikoulusta. 

Projektissa hyödynnettiin erilaisia digitaalisia keinoja lasten suomen kielen vahvistamiseksi: 

  • Skype. Lapset, joilla ei ole suomenkielisiä kavereita, saavat Skypellä puhe- ja tekstiyhteyden toisiin suomenkielisiin lapsiin ja he voivat laulaa ja tanssia yhdessä suomeksi.
  • Digitaaliset kirjat. Lapset voivat lukea suomenkielisiä e-kirjoja.
  • Internet. Lapset voivat internetissä osallistua omalla kielellään lastenkulttuuriin ja esimerkiksi laulaa suomeksi YouTubessa.
  • Leikit ja pelit. Lapsille on tarjolla digitaalisia muistipelejä suomeksi.
  • Hakemistoja.  Koululla on puhuva kuvasanakirja verkossa.


Lasten taidot kehittyvät kommunikoinnin avulla dialogein yhdentyvässä maailmassa. Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen internetissä avaa ovia maailmaan. Tuleminen osaksi sitä on osa demokratiaa. Internet voi muodostaa paikan kommunikoida, tutustua ja vaihtaa ideoita/ajatuksia. 

Digitaalinen kommunikointi omalla kielellä mahdollistaa myös läheisyyden ja nopeuttaa sopeutumista. Lapset voivat olla omissa kouluissaan  tai tarhoissaan ja saada yhteyden toisissa kouluissa oleviin lapsiin.   

Samat välineet yhteydenpitoon löytyvät joka esikoulusta ja tarhasta täällä Tampereellakin. Tämä lisännee maahanmuuttajalasten viihtyvyyttä osana suomalaista yhteiskuntaa.


Lisätietoja: Lic.Stud. Petra Petersen, Institutionen for pedagogik, diaktiktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. FT Auli Ojala
SANL-FKAF:n hallitusjäsen