torstai 5. marraskuuta 2015

Onko työelämän tasa-arvo vain sanahelinää?

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tarttuu (Kauppalehti 2.11.2015) tärkeään asiaan, nimittäin miesten ja naisten palkkaeroihin. Huolimatta siitä, millä sektorilla nainen työskentelee, palkkaero suhteessa miehiin pysyy samana. Miksi näin on? Naiset ovat koulutuksellisesti paremmin koulutettuja, mutta miehiä korkeampi koulutus ei kuitenkaan takaa parempaa palkkaa saati sitten kavenna palkkaeroja. Erot miesten ja naisten palkoissa näkyvät jopa miesvaltaisilla ict-aloilla puhumattakaan naisvaltaisten alojen palkoissa, jotka koulutuksesta huolimatta laahaavat jäljessä ja kasvattavat eroa, koska miehet eivät edes hakeudu näille aloille niiden pienen palkan vuoksi. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa lastentarhaopettajat.

Epätasa-arvoistavia rakenteita voidaan korjata hyvällä tasa-arvosuunnittelulla. Tasa-arvolain mukaan yli 30 henkilön työpaikoilla on tehtävä tasa-arvosuunnitelma ainakin joka toinen vuosi. Työmarkkinajärjestöt ovat laatineet tämän työn tueksi myös päivitetyn tarkistuslistan. Hallitusohjelmassa tasa-arvosta ei mainita sanallakaan. Yhdyn Olli Luukkaisen toteamukseen kirjoituksessaan: ”Niin kauan kuin jo saavutetusta tasa-arvosta on tv-ruudussa kertomassa hallituksesta vain miehiä, on viesti epäuskottava”. Nyt kaikki työmarkkina- ja kansalaisjärjestöt yhdessä ajamaan tasa-arvoisempaa palkkapolitiikkaa! Olemme ansainneet tasa-arvoisemman palkan ja eläkkeet!

FT, KL Auli Ojala
Tampereen Akateemiset Naiset ry:n hallitusjäsen