torstai 24. marraskuuta 2022

Vuoden jäsentekopalkinnot 2022

Suomen Akateemisten Naisten Liitto palkitsee vuosittain sellaisia paikallisyhdistysten luomia hyviä käytäntöjä, jotka auttavat Akateemisia Naisia järjestönä ja jotka kaikkien Akateemisten Naisten yhdistysten kannattaisi ottaa ohjelmaansa.

Vuoden 2022 palkinnonsaajat (á 250 euroa) ovat Helsingforsin, Meri-Lapin ja Vantaan yhdistykset. Lisäksi Espoon-Kauniaisten ja Lappeenrannan yhdistykset saivat kunniamaininnat (á 125 euroa).

Helsingfors palkittiiin laaja-alaisen tietoisuuden lisäämisestä yhteistyössä verkostokumppaneiden erityisasiantuntijoiden kanssa pidetyllä seminaarilla, johon oli mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Seminaarin aiheena oli kierrätystalous.

Meri-Lappi palkittiin vuosikokouksen pitämisestä Kemin Lumilinnassa, joka toteuttaa käytännössä kestävän kehityksen toimintatapoja. Näitä perusteluita voisivat muutkin jäsenyhdistykset käyttää hyväksi kokouspaikkoja valitessa.  Kestävän kehityksen teot ja tulevaisuuden rakentaminen ovat osa yhdistyksen "DNA:ta", mistä on osoituksena lukiolaisille yhdistyksessä sen perustamisesta saakka vuosittain jaossa oleva stipendi. Stipendi tuo Akateemisten Naisten toimintaa näkyväksi paikkakunnalla, yhdistää sukupolvia ja kannustaa nuoria naisia.

Vantaa palkittiin jäsenmääränsä kasvattamisesta. Yhdistyksen oman arvion mukaan tehtävässä onnistumista auttoi monipuolinen ohjelmatarjonta, ml. vaalipaneelien järjestäminen sekä aktiivinen tapahtumista tiedottaminen. Lisäksi jäsenistön toiveita on kuultu ja toteutettu säännöllisten jäsenkyselyiden avulla.

Kunniamaininnan saanut Espoon-Kauniaisten verkkotapahtumasarja MatkaUnelmia kutsuu kaikki Akateemiset Naiset ulkomaanmatkoille, jotka onnistuvat kotisohvalla istuen. Lappeenrannan yhdistys palkittiin kunniamaininnalla yhdistyksen Zoom-osaamisen harjoittamisesta. 

Palkintoehdotukset tulee jättää huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksissä voi jo hyvin alkaa valmistella omaa vuoden 2023 palkintoehdotusta. Lisätietoja Liiton verkkosivuilta.

perjantai 4. marraskuuta 2022

Euroopan neuvosto: Suomi ei ole edistänyt riittävästi maan palkkatasa-arvoa

Tänään 4.11.2022 vietetään naisten palkkapäivää. Palkkapäivä kertoo, milloin naisten palkanmaksu laskennallisesti päättyy. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen toisen vuosineljänneksen tietoihin. STTK:n ja naisjärjestöjen vuodesta 2011 esilläpitämä päivä havainnollistaa naisten ja miesten välistä palkkaeroa Suomessa; toisin sanottuna laskennallisesti naiset työskentelevät loppuvuoden palkatta.

Palkkaepätasa-arvo on maailmanlaajuinen ongelma ja sen kitkentä tarvitsee kansainvälistä yhteistyötä. Suomen Akateemisten Naisten Liiton eurooppalainen kattojärjestö, University Women of Europe (UWE) teki kesällä 2016 kantelun Euroopassa vallitsevasta sukupuolten välisestä palkkaepätasa-arvosta, joka loukkaa Euroopan sosiaalista peruskirjaa. Peruskirja on Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus, jolla säädetään taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista. Kantelun otti tutkittavakseen Euroopan neuvoston puolueeton tutkintaelin, Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea.

Suomea koskevassa päätöksessään (2020) komitea totesi, että Suomi ei ole edistänyt riittävästi maan palkkatasa-arvoa. Naisten ja miesten välinen palkkaero (16 %) on edelleen yli EU:n keskiarvon, ja palkkaeroa ylläpitävä koulutuksen ja työelämän segregaatio on vain syventynyt.

Edelleen komitea totesi, että Suomen lainsäädännön tulisi tunnistaa myös tapaukset, joissa työntekijä irtisanotaan vastatoimenpiteenä tämän esittämään samapalkkavaateeseen. Lisäksi tasa-arvolain tulisi edellyttää tasa-arvosuunnitelman tekoa myös alle 30 työntekijän organisaatioilta. 93 prosenttia suomalaisyrityksistä on alle 10 hengen mikroyrityksiä, jotka työllistävät jopa 23 prosenttia suomalaisesta työvoimasta.

Euroopan neuvoston ministerikomitea suositteli maaliskuussa 2021 Suomea arvioimaan uudelleen nykyiset toimenpiteet, joilla pyritään vähentämään ja poistamaan sukupuolten välistä palkkaeroa sekä harkitsemaan sellaisten uusien toimenpiteiden hyväksymistä, jotka voivat saada aikaan mitattavissa olevaa edistystä kohtuullisessa ajassa. Suomen tulee raportoida tämän järjestökantelun täytäntöönpanosta osana loppuvuodesta 2022 annettavaa 18. määräaikaisraporttia. Raportin laatimisesta vastaa ulkoministeriö ja se tehdään yhteistyössä asian kannalta keskeisten ministeriöiden kanssa ja myös kuullen työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä.

Euroopan neuvoston edellä mainittujen suositusten lisäksi Suomen tulisi vauhdittaa palkka-avoimuutta perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi. Vuonna 2018 tehdyssä selvityksessä todettiin, että palkka-avoimuuden kehittämisessä lainsäädännölliset toimet ovat ensisijaisia, koska ne koskevat myös kollektiivisopimusten ulkopuolelle jäävää osaa työmarkkinoita. Palkka-avoimuuden edistämiseen tarvitaan kuitenkin poliittista tahtoa, jota nykyisiltä päättäjiltämme ei ole kahdella hallituskaudella löytynyt. STTK:n teettämän kyselyn mukaan myönteisimpiä palkka-avoimuudelle ovat alle 35-vuotiaat (70 %) eikä suhtautumisessa ole juurikaan eroa miesten ja naisten välillä. Tässä on yksi lisäsyy nuorille aktivoitua ensi kevään eduskuntavaaleissa. Muutos on mahdollinen!


Susanna Sulkunen
Suomen Akateemisten Naisten Liiton toimitusjohtaja
sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi
tiistai 13. syyskuuta 2022

Suomen kielen opetusta ja ystävätoimintaa - Akateemiset Naiset Ukrainan naisten tukena

Kuva: Pexels

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.2.2022 ja pakotti tuhannet ukrainalaiset pakenemaan kodeistaan. Suomen Akateemisten Naisten Liitto liittyi Suomen 1325 -verkoston vetoomukseen rauhan puolesta vielä samana päivänä. Naisten turvallisuuteen otettiin kantaa International Helvi Sipilä Seminarin yhteydessä maaliskuussa. Monet kansainväliset järjestöt alkoivat kerätä rahaa Ukrainan sisäisten ja muualle lähtemään joutuneiden pakolaisten avuksi, ja myös Akateemisten Naisten paikallisyhdistyksissä kannustettiin rahan ja arjen tarvikkeiden keräykseen pakolaisille. Kajaanin yhdistyksen puheenjohtaja Helena Aaltonen järjesti omana merkkipäivänään hyväntekeväisyyskonsertin Ukrainasta Sotkamoon tulleiden pakolaisten hyväksi. Lisäksi esimerkiksi Vantaalla Akateemiset Naiset olivat luottamustoimissaan mukana vaikuttamassa kaupungin järjestämään tukitoimintaan.

Turussa Akateemisilta Naisilta pyydettiin apua työväenopiston ja kaupungin järjestämän kielikurssin käytännön järjestelyihin, ja yhdistys onnistui rekrytoimaan kurssille toistakymmentä vapaaehtoisia apuopettajaa, muistelee Luetaan yhdessä -toiminnassa mukana oleva Heli Forssell.

Lahden Luetaan yhdessä -vapaaehtoiset kokivat yllätyksen huhtikuussa, kun tiistai-illan ryhmään saapui yllättäen 29 uutta ukrainalaista opiskelijaa. Alkoi vanhojen ja uusien vapaaehtoisten aktiivinen rekrytointi pika-aikataululla, samalla kun venäjää taitava ryhmän entinen oppilas hyppäsi apuopettajan ja tulkin rooliin. Lahden kolmen eri opetusryhmän vapaaehtoiset yhdistivät voimansa, ja luovivat äkillisen osallistujaryntäyksen läpi, kunnes tilanne tasaantui loppukeväästä. Nyt kiinnostusta on ollut jälleen syksyllä jatkuvia ryhmiä kohtaan, kertoo Kirsti Heikkilä, yksi vapaaehtoisista.

- Puoli vuotta on kulunut julman hyökkäyssodan alkamisesta. Suomeen tulleet pakolaiset saavat apua kansallisesta ja kuntien yllä pitämästä pakolaisavusta. Ystävän tukea ei varmasti ole pakolaisilla liikaa, joten Akateemisten Naisten Luetaan yhdessä- ja muu ystävätoiminta on arvokasta, muistuttaa Helena Aaltonen Kajaanista.

Vapaaehtoistyön haasteena on usein kohderyhmän tavoittaminen. Elokuun alkuun mennessä Suomeen on tullut yli 35 000 ukrainalaista. Oulun paikallisyhdistyksessä heitä tavoitellaan yhteistyössä Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry:n Moninaisilla poluilla-hankkeen avulla, kertoo Liiton ja Oulun yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Jokikokko

Luetaan yhdessä -toimintaan kaivataan lisää vapaaehtoisia erityisesti Forssassa, Lappeenrannassa, Oulussa, Turussa, Vantaan Hakunilassa ja Tikkurilassa sekä Helsingissä Töölössä, Pitäjänmäellä ja Vuosaaressa. Myös Zoom-etäryhmiin voi tarjoutua. Lisätietoja antaa verkoston asiantuntija Salla Tieva: salla.tieva(a)luetaanyhdessa.fi tai 045 872 3929.

Susanna Sulkunen
sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi

Juttu on julkaistu alun perin Minervan numerossa 2/2022.

maanantai 12. syyskuuta 2022

Miten järjestöharrastus voi auttaa työllistymisessä?

Suomen Akateemisten Naisten Liitto tuo yhteen eri-ikäiset Suomessa asuvat koulutetut naiset, jotka haluavat viihtyä, verkostoitua ja vaikuttaa positiivisesti korkeakoulutuksen ja työelämän tasa-arvoon. Vastavalmistuneille jo opintojen aikaan harrastuksissa kerrytetty osaaminen ja monialainen verkosto ovat kultaakin arvokkaampia.


Tässä ylisukupolvisesta jäsentoiminnastamme nousseita hyötyjä:

Uudet ajatukset - Oletko kyllästynyt vatuloimaan työllistymistäsi yksin? Ryhmässä kokemuksia vaihtamalla ideoita löytyy aivan uudella tavalla. 

Uudet kontaktit - Mietityttääkö alanvalinta tai -vaihto? Haluaisitko tietoa jostain tietystä ammatista, josta sinulla ei ole vielä kokemusta? Haluaisitko kuulla kokemuksia mainosbrosyyrien sijasta suoraan heiltä, jotka työskentelevät tuossa ammatissa? Akateemisissa Naisissa on ammattilaisia useilta eri aloilta ja eri elämänvaiheesta. Tule tutustumaan meihin!

Uudet taidot - Haluaisitko monipuolistaa ansioluetteloasi? Luottamustehtävissä voit kartuttaa mm. johtamis-, organisoimis-, ongelmanratkomis-, viestintä- ja taloustaitoja, joita myös työnantajat arvostavat. Harrastuksesi voi olla paljon enemmän kuin vain yksi lisäviiva CV:ssä!

Uudet työllistymismahdollisuudet - Eivätkö avoimet hakemukset nappaa? Tarvitsisitko kontakteja unelmien työpaikkaasi? Akateemisissa Naisissa voit auttaa organisoimaan omalle paikallisyhdistyksellesi esimerkiksi yritysvierailun, jossa voit kerätä tietoja organisaatiosta työpaikkana samalla, kun tulet itse tutuksi ko. yritykselle. Yritysvierailun jälkeen tehty hakemus on paremmin räätälöity ja vaikeampi ohittaa.

Etänäkin onnistuu - Voit myös luoda kontakteja unelmatyöpaikkaasi haastattelemalla ko. organisaation edustajaa Liiton jäsenlehteen tai blogiin vaikkapa työelämän tasa-arvokysymyksistä. Edelleen voit tuoda omaa ammatillista osaamistasi esille Liiton blogissa sekä koulutus- ja tasa-arvopolitiikkaan kohdistuvassa vaikuttamistyössämme.

Mitä sinä lisäisit tähän listaan?

Kerro se meille: sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi

Voit tutustua toimintaamme lähemmin osoitteessa https://akateemisetnaiset.fi.

Susanna Sulkunen


torstai 8. syyskuuta 2022

Terveiset Turusta: Kiittäen Suomen Akateemisten Akateemisen Naisten Liittoa kunniajäsenyydestä

Kuva: Mari Waegelein

Arvoisat akateemiset sisaret ja ystävät!

Voimme onnitella liittoamme eli meitä itseämme siitä, että Liittomme edelleenkin on elinvoimainen 100-vuotias, joka on ylittänyt suomalaisen naisen odotetun eliniän. Se on tällä hetkellä noin 83 vuotta kun miesten vastaava on noin 76 vuotta. Olen pohtinut syitä tähän eroon. Niitä on tietysti monia, mutta olisiko yksi syy kuitenkin se, että useimmat naiset tekevät työtä vuorotta ja montaa asiaa yhtä aikaa. Poikkeuksia tietysti on molemmissa sukupuolissa. Ihminen on myös fysiologisesti luotu liikkuvaksi ja raskaampiakin fyysisiä suorituksia tekemään. Todennäköisesti myös yhdessä muiden kanssa kuin yksin, ei ole voitu kaikesta suoriutua. Siksi kannankin yhä suurempaa huolta siitä, että teknisen kehityksen myötä meidät sidotaan yhä enempi istumaan television, tietokoneen ja muiden vempaimien ääreen. Vaikka aivokapasiteetin käyttäminen ja näppäily saattaakin lisätä aivojen ja käsien liikkeiden koordinaatiota ja vaikka verkon kautta voidaankin olla yhteydessä muihin ihmisiin ja oikeastaan koko maailmaan, on tällä kehityksellä myös huomattava määrä negatiivisia puolia.

Nyt sain sanottua sen mitä kolme vuotta 2010 - 2012 Liiton puheenjohtajana koetin viestittää siinä onnistumatta. Keskushallituksen kokouksissa oli niin paljon asioita, jotka keskittyivät niin oman liittomme kuin kansainvälisten liittojen taloudenhoitoon, strategioiden ja säännösten laatimiseen eli erilaiseen byrokratiaan, ettei yhteiskunnalliselle keskustelulle tai edes keskushallituksen jäsenten toisiinsa tutustumiseen, riittänyt aikaa.

Tietysti joku voisi sanoa, että mikset ole katsonut netistä, mutta siihenkin tarvitaan aikaa. Parhaiten tutustuin 8 vuotta liiton puheenjohtajana toimineeseen FM Riitta-Maija von Weissenberg - Hartialaan, jonka nimikin alusta alkaen tuntui tutulta.

Tutustuin silloiseen SANL:n varapuheenjohtajaan FM Carita Martiniin, tuolloiseen turkulaiseen Kvinnliga Akademiker i Åboland’in jäseneen pääasiassa autokyytien aikana kun menimme lauantaisin keskushallituksen kokouksiin tai saadessani häneltä tarvittaessa yösijan hänen muutettuaan Helsinkiin.

Rahastonhoitajaksi suostunut KL Sirkka Eurén (aik. Oksanen) entisenä turkulaisena ja äitini oppilaana lähestyi minua Turun vierailunsa yhteydessä, silloin kun suostuin I varapuheenjohtajasta liiton puheenjohtajaksi.

Vuoden 2009 lopulla oltiin pattitilanteessa, kun huolimatta siitä, että olin ensimmäinen varapuheenjohtaja en katsonut voivani, pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevana, ottaa puheenjohtajuutta vastaan. Kun puheenjohtajaehdokkaita ei ollut, tarvittiin kokous, jossa niin MML Ritva-Liisa Karvetti, VM Sirkka-Liisa Hollmén ja PhD Karmela Bélinki olivat pohtimassa, mistä saataisiin liitolle puheenjohtaja. Painostuksen alla suostuin saatuani Riitta-Maijalta lupauksen, että hän Helsingin seudulla asuvana hoitaisi toimistoa ja auttaisi 3 vuoden kauteni yli. Kyseinen tilanne aktivoi myös keskushallituksen ulkopuolisia akateemisesti korkeasti koulutettuja. Perustettiin Tulevaisuuden- ja Strategiatoimikunnat monen muun toimikunnan ohella. Onneksi huomasin viime tipassa vuosikokouksessa myös ehdottaa Riitta-Maijaa hallituksen jäseneksi, jolloin yhdessä toimiminen oli mahdollista. Liiton taloudellinen tilanne saatiin talouden hoidosta vastaavan Sirkan ja monen muun toimenpiteen johdosta kuntoon. Sen jälkeen tilanne muuttui niin, että puheenjohtajaksi haki kolme kokenutta eli keskushallituksen jäsen YTM, Huk Mirja Saarni Tampereen Akateemiset naiset ry:stä, Helsingin Akateemiset Naiset ry:n silloinen puheenjohtaja MuT Leena Tiitu ja Kvinnliga Akademiker i Helsingfors’in jäsen professori Helena Ranta, joka valittiin.

Turun Akateemisten Naisten yhdistyksen tilanne olikin hyvässä hallinnassa paitsi sen suhteen, että keskushallituksessa ei ollut yhtään turkulaista jäsentä. Tosin liiton viestintäkomiteaan on kuulunut VTM, psykologi Eila Puhakka, joka kunnostautui Luetaan yhdessä -verkostossa ja käynnisti Turun Auroras-toiminnan ensimmäisenä.

Turun yhdistyksen hallituksen jäsenistä mainittakoon jäsenrekisteriä hoitanut varapuheenjohtaja DI Helena Hallannoro ja aktiivinen hallituksen jäsen FM Aino Mansikkamäki, joka mm. vastasi Tarttoon suuntautuvasta matkastamme Viron akateemisten naisten vieraiksi. Ansiokkaasti Luetaan yhdessä -verkoston alkuvaiheen koordinoijana Turussa toimivien suomenkielen opetusta antavien yhdistysten välillä toimi PsL Päivi Lehtinen. Viron kirjallisuuskerhon muututtua kirjallisuuskerhoksi sitä veti Leena Lassander, kunnes Tuula Korhonen otti vastuun yhteensä 14 vuoden ajaksi. Hän valmistautui perusteellisesti kirjallisuuskerhossa käsiteltyihin teoksiin. Seniorikerhoa vetivät vuosia Liiton silloinen kunniapuheenjohtaja Ritva-Liisa Karvetti ja lääninasessori Pirjo-Riitta Auranen. Edelliset puheenjohtajat VT Tiina Aalto ja HLL Päivi Antila johtivat tarmokkaasti yhdistystä ja taloudesta on huolehtinut vankasti toisen polven jäsen rahastonhoitaja ekonomi Maija Euranto.

”Last, but not least” muistutan parista tärkeästä yhdistystemme ja liittomme elinkelpoisuuteen ja toimintamahdollisuuksiin vaikuttavista asioista. Meillä on monipuolista ohjelmaa sijoitettuna eri päiviin jokaisena kuukauden viikkona ja erilaisina aikoina päivällä sekä illalla. Meillä on aktiivinen ydinjoukko, jonka kontaktien perusteella saamme pro bono -asiantuntijaluentoja. Pyrkimyksemme on lisätä verkostoyhteyksiä monialaisella yhteistyöllä. Kiinnostuneet osallistujat ovat elintärkeitä innostavan toiminnan jatkumiselle.

Maritta Pohlsin Korkeasti koulutetut naiset: Suomen Akateemisten Naisten Liiton historia (SKS 2013) - teoksessa kerrotaan vuosisadan ajan yhteiskunnan muutoksista, arvoista, teemoista ja tapahtumista, joissa olemme olleet mukana kansallisesti ja kansainvälisesti. Ihmeellistä on, että tarinamme sai alkunsa vuonna 1919 siitä, miten akateemiset naiset voisivat rakentaa maailmanrauhaa yhteisvoimin. Pohdinta ei ole sadan vuoden aikana menettänyt ajankohtaisuuttaan.

Ketään unohtamatta toivotan meille kaikille hyvää terveyttä. Kiitän kaikista kohtaamisista ja kokemuksista sekä kunniajäsenyydestäni. Olkaamme ylpeitä siitä, että liittomme 100 vuotta kestäneen taipaleensa aikana on selvinnyt eri lamavuosista ja että nykyisestä maailman menosta huolimatta seuraavillekin ikäpolville avautuu mahdollisuus Oppimiseen kaiken ikää.

Ritva Tammivaara, LKT, dostorstai 1. syyskuuta 2022

Akateemiset Naiset tasa-arvon puolustajina: FM Riittamaija von Weissenberg-Hartiala (1941–2019)

Vuosituhannen vaihtuessa Liiton puheenjohtajaksi valittiin FM Riittamaija von Weissenberg-Hartiala. Ennen puheenjohtajakauttaan (2001–2009) von Weissenberg-Hartiala oli toiminut jo vuosia muissa Liiton ja Helsingin paikallisyhdistyksen luottamustehtävissä. Kansallisteatterin suunnittelupäällikkönä työskennellyt von Weissenberg-Hartiala ryhtyi vahvistamaan Suomen Akateemisten Naisten Liiton organisaatiota hiljalleen, aluksi oman päivätyönsä rinnalla ja vuodesta 2006 lähtien eläkkeellä ollessaan. Vaativan vapaaehtoistyön tueksi Liitolle palkattiin osa-aikaisia toimistosihteereitä ja myöhemmin kokopäiväinen työntekijä, jonka perehdyttämisestä von Weissenberg-Hartiala vastasi. Von Weissenberg-Hartiala uudisti Liiton hallinnon ja vahvisti Liiton muiden naisjärjestöjen kanssa tekemää vaikuttamistyötä. Riittamaijan perintö elää Liitossa edelleen, ja Akateemisten Naisten työ tasa-arvoisen koulutuksen ja työelämän puolesta jatkuu.

Tekijöiden joukko laajenee


Riittamaija von Weissenberg-Hartiala aloitti Liiton uudistamistyön tehostamalla Liiton luottamushenkilöiden työnjakoa. Liiton hallitus nimesi aikaisempaa useampia työryhmiä, joissa saatettiin keskittyä paremmin käsillä olevan yksittäisen teeman valmisteluun. Erillinen viestintäkomitea sai tehtäväkseen uudistaa Liiton visuaalisen ilmeen ja suunnitella Liitolle verkkosivut. 

Ammattikorkeakoulu-uudistus antoi Liitolle aiheen pohtia jäsenkriteereitä, ja vuonna 2012 Akateemisten Naisten jäsenyys avattiin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tehneille naisille. Vuosikymmen myöhemmin Akateemisten Naisten jäsenyyteen riittää useimmilla paikkakunnilla jo alempikin ammattikorkeakoulututkinto.

Liiton vuosikymmenten varrella harjoittama stipendienjako oli vienyt Liiton luottamushenkilöiltä paljon aikaa, minkä vuoksi Liitolle päätettiin perustaa oma nimikkorahasto Suomen Kulttuurirahastoon. Nimikkorahaston peruspääomaksi siirrettiin vuonna 2007 Liiton silloisen stipendirahaston pääoma sekä Anna-Liisa Oksasen Liitolle testamenttaama huoneisto. Nimikkorahasto toimii edelleen ja tukee vuosittain taloudellisesti naisten tieteellistä työtä.

Tasa-arvokysymykset ja naisen aseman parantaminen


Tasa-arvokysymykset ja naisen aseman parantaminen olivat Riittamaija von Weissenberg-Hartialan asialistalla korkealla sijalla. Hän nosti Liiton puheenjohtajana säännöllisesti esille naisten asemaan liittyviä kysymyksiä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Liiton ydinaluetta olivat työelämän epätasa-arvo ja yliopistojen miehiä suosiva nimityspolitiikka. 

Riittamaija von Weissenberg-Hartiala muistutti puheenvuoroissaan, miten tärkeää tasa-arvon saavuttamiseksi oli vaikuttaa asenteisiin päiväkoti-ikäisistä ja perusopetuksen piirissä olevista aina opettajakoulutukseen ja oppikirjojen kirjoittajiin. Suomessa kaikilla oli yhtäläinen mahdollisuus jatko-opintoihin, mutta kaikilla ei ollut yhtäläisiä lähtökohtia. Tutkimustieto osoitti, että koulutus periytyy Suomessa hyvin vahvasti: korkeakoulutettujen vanhempien lapset hakeutuivat herkemmin korkeakouluihin ja olivat jo valmiiksi yhteiskunnallisesti verkottuneita. Edelleen von Weissenberg-Hartiala puhui naisten osuuden hitaasta kasvusta professorikunnassa ja harmitteli, miten naisten pääsy professorinvirkoihin oli jopa hidastunut 1990-luvulla yleistyneen kutsumenettelyn myötä. Tämä menettely salli päteväksi tiedetyn henkilön kutsumisen virkaan sen sijaan, että valinta tehtiin normaalin avoimen hakumenettelyn kautta.

Laajan yhteistyöpohjan avulla Liitolle tehtiin oma tasa-arvosuunnitelma vuonna 2006. Suunnitelma antoi suuntaviivat Liiton tasa-arvotyölle. Ohjelmassa nostettiin keskeisiksi vaikuttamisen aloiksi nuorten akateemisten naisten uraongelmat, lasikattoilmiö, tasa-arvoiseen työyhteisöön pyrkiminen, tasa-arvotyössä verkottuminen ja Vuoden Akateemisen Naisen nimeämisen mahdollisuus. Jokaisen viiden ohjelmakohdan alla oli lukuisia ehdotuksia toimenpiteiksi.

Vuonna 2008 Liitto nosti edelleen profiiliaan asiantuntijaorganisaationa ja jätti opetusministerille toiveen, että Liiton edustajia voitaisiin käyttää asiantuntijoina ja lausunnonantajina sellaisia muutoksia ja uudistuksia suunniteltaessa, jotka vaikuttavat koulutusta, erityisesti korkeakoulutusta koskevaan kehitykseen sekä akateemisesti koulutettujen naisten urakehitykseen yleensä työelämässä ja etenkin korkeakouluissa ja yliopistoissa.

Ensimmäinen lausuntopyyntö saapui jo parin kuukauden kuluttua. Lausunnon uudesta yliopistolaista valmisteli asiantunteva joukko: Helsingin yliopiston aikaisempi vararehtori, professori emerita Raija Sollamo, Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola sekä Liiton aikaisemmat puheenjohtajat filosofian tohtori Karmela Bélinki, Turun kesäyliopiston rehtori emerita, filosofian lisensiaatti Seija Jumppanen, professori emerita Anja Tiilikainen-Piimies, hallitusneuvos emerita Marja Paavilainen, hallituksen jäsen, filosofian maisteri Leena-Maija Laurén ja Liiton puheenjohtaja von Weissenberg-Hartiala.

Yhteistyö muiden naisjärjestöjen kanssa


Riittamaija von Weissenberg-Hartiala aloitti Liiton puheenjohtajana uuden käytännön osallistumalla säännöllisesti Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) järjestämiin tilaisuuksiin seminaareista Naisten Laivoihin ja Kansainvälisen naisten päivän juhlintaan. Pian Liiton yhteistyöverkostoon kuuluivat Suomen Naisyhdistys, Naisteologit, Suomen liike- ja virkanaiset, Suomalainen naisliitto, Marttaliitto, NNKY-liitto ja NYTKIS sekä sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, ulkoministeriö, opetusministeriö ja eduskunta.

Liiton tärkein yhteistyökumppani oli edelleen NJKL, jonka hallituksessa Liiton edustajina toimivat aikaisempi puheenjohtaja Sirkka-Liisa Hollmén ja vuodesta 2005 professori Aura Korppi-Tommola. Nykyisin Liittoa edustaa NJKL:n hallituksessa varatuomari Katarina Murto.

Liitto oli edelleen myös Unifemin (nyk. Suomen UN Women) jäsen. Vuonna 1999 keskushallitus laati Unifemille selvityksen toimista naisten koulutustilanteen parantamiseksi Peking +5 kansalaisjärjestöraporttia varten, ja sittemmin Liitto on ollut mukana jokaisessa YK:lle viiden vuoden välein kootussa järjestöraportissa.

Uudet kansainväliset avaukset: Helvi Sipilä -seminaarit ja pohjoismainen verkosto


Vuonna 2005 YK järjesti Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman kymmenvuotisjuhlan Commission on Status of Women (CSW) -kokouksen yhteydessä. Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattori Leena-Maija Laurén ehdotti, että Liitto perustaisi kansainvälisen Helvi Sipilä -seminaaritradition YK:ssa vuosittain pidettävän CSW-kokouksen yhteyteen. Yhteistyökumppaneiksi löydettiin NJKL:n ja Suomen Unifemin lisäksi Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry. sekä NNKY-liitto. Ensimmäisessä Helvi Sipilä -seminaarissa teemana oli ”Valtaa naisten käsiin” (Power in Her Hands).

Toisen seminaarin teemana oli ”Tytöt luovat tulevaisuutemme” (Girls Shaping our Futures). ”Sukupuolten välisen tasa-arvon ja tasapuolisen koulutuksen ansiosta lisääntyy koko yhteiskunnan hyvinvointi, joten peruskoulutuksen tärkeyden korostamisen tulee kuulua myös akateemisten naisten toimintaan”, kirjoitti von Weissenberg-Hartiala Liiton vuosikertomukseen.

YK:n CSW-kokouksen yhteydessä vuonna 2012 järjestetyn seitsemännen Helvi Sipilä -seminaarin teema oli ”She says YES to Economic Empowerment”. NNKY-järjestöjen maailmanliiton World YWCAn ohjelmajohtaja Hendrica Okondo summasi puheenvuorossaan, että köyhyys on suurin este tyttöjen kouluttamiselle. Monet suomalaiset, kuten ministeri Tuula Haatainen, pääsihteeri Tanja Auvinen, professori Helena Ranta ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön erityisedustaja Eva Biaudet, ovat muiden alustajien ohella kertoneet näkemyksensä kansainväliselle kuulijakunnalle. Tähän päivään mennessä Helvi Sipilä -seminaareja on järjestetty jo 16 kertaa ja yhteistyö jatkuu edelleen.

2000-luvulla vahvistui myös Suomen, Norjan ja Ruotsin maajärjestöjen välinen yhteistyö. Ensimmäinen yhteistapaaminen järjestettiin Turussa vuonna 2008. Kokouksessa perustettiin yhteistyöverkosto KANN (Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk), jonka yhtenä tavoitteena oli saada kuuluviin yhteinen pohjoismainen ääni IFUW:n ja UWE:n päätöksenteossa. Verkosto halusi myös korostaa korkeakoulutuksen merkitystä naisten ja tyttöjen koulutuksen hyväksi tehtävässä työssä. 2010-luvulla pohjoismainen verkosto laajennettiin koskemaan Itämeren alueen sisarjärjestöjä Liettuassa, Venäjällä ja Virossa. Syksyn 2022 Itämeren seminaaria emännöi Ruotsin maajärjestö.

Kunnioitettavan elämäntyön Liitossa tehnyt von Weissenberg-Hartiala jatkoi vielä kahden puheenjohtajakautensa jälkeen Liiton keskushallituksen sihteerinä ja seuraajansa dosentti Ritva Tammivaaran tukena. Vuosikokouksessa 2012 Liiton puheenjohtajaksi valittiin professori Helena Ranta. Kansainvälisistä tehtävistään tunnetulla Rannalla oli myös pitkä ja monipuolinen kokemus naisjärjestötyöstä. Hän oli toiminut mm. NJKL:n puheenjohtajana ja oli johtanut 2009–2010 ministe­ri Stefan Wallinin asettamaa Valtioneuvos­ton miesten ja naisten tasa-arvoselonteon selvitysryhmää, jonka tehtä­vänä oli arvioida kolmen edellisen halli­tuksen tasa-arvo-ohjelmien toteutumista ja tunnistaa mahdollisia uusia ongelmia. Myöhemmin 2010-luvulla Riittamaija von Weissenberg-Hartiala kutsuttiin Liiton kunniajäseneksi. Hän sai saman kunnian myös omassa paikallisyhdistyksessään. 

Susanna Sulkunen
Liiton toimitusjohtaja
sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi

Lähde: Pohls, Maritta 2013: Korkeasti koulutetut naiset: Suomen Akateemisten Naisten Liiton historia. Helsinki: SKS.


Liiton satavuotisjuhlavuoden blogisarjassa ovat aikaisemmin ilmestyneet:

Akateemiset Naiset yhteisöllisinä yhdistysaktiiveina: FL Seija Jumppanen

Akateemiset Naiset roolimalleina sukupolvien ketjussa: FM Lahja Tuovinen (1902 - 1996)

Akateemiset Naiset verkostojen rakentajina: Ph.D. Karmela Bélinki

Akateemiset Naiset jatkuvan oppimisen puolestapuhujina: Dosentti Ritva-Liisa Karvetti (1929–2016)

Akateemiset Naiset ikääntyvien naisten asialla: Professori Eeva Jalavisto (1909–1966)

Akateemiset Naiset vertaistuen tarjoajina: Professori ja ministeri Inkeri Anttila (1916–2013)

Akateemiset Naiset kansainvälisyyden ja YK-yhteistyön airueina: Maisteri Alli Wiherheimo (1895–1978)

Akateemiset Naiset yliopistokoulutuksen lasikattojen särkijöinä: Professori Laimi Leidenius (1877–1938)

Akateemiset Naiset - 100 vuotta ystävyyttä, sivistystä ja tasa-arvoa

Akateemiset Naiset yhteisöllisinä yhdistysaktiiveina: FL Seija Jumppanen

FL Seija Jumppanen (s. 1943) toimi Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n puheenjohtajana vuosina 1995-1997. Puheenjohtajakautta edelsi vuosien aktiivinen jäsenyys niin Liiton hallituksessa kuin Turun paikallisyhdistyksessäkin. Seija Jumppanen tuli tunnetuksi toimeliaana ja luottamusta herättävänä ihmisenä, joka päivätyönsä ohessa ehti monien yhdistysten sekä kunnan ja seurakunnan luottamustehtäviin. Haastattelu toteutettiin sähköpostitse. 

Muutokset puhuttavat aktiivisia koulutuksen senioreita. Oulussa työskennellyt opettajapariskunta Pirkko ja Pentti Tuunainen sekä FL Seija Jumppanen (vas.) parantavat maailmaa Rauman Tarvolan järven saarimökissä, missä juhlitaan pariskunnan 60-vuotiskihlajaispäivää kesäkuussa 2022.

1. Milloin ja miksi lähdit mukaan Akateemisten Naisten toimintaan?

Liityin Turun Akateemisten Naisten yhdistykseen syksyllä 1981. Olin ollut Turun yliopiston maantieteen laitoksella asistenttina ja osittain hoitanut myös lehtoraattia vuosina 1970-80. Olin mukana myös hallinnollisissa tehtävissä ja ammattiyhdistyksessä. Mutta kun tulin valituksi Turun yliopiston perustaneen yhdistyksen, Turun Suomalainen Yliopistoseura ry:n toiminnanjohtajaksi vuoden 1981 alussa ja siinä ohessa Turun kesäyliopiston toiminnanjohtajaksi, katsoin "velvollisuudekseni" liittyä Turun Akateemisten Naisten yhdistykseen. Tämä yhdistys toimi siihen aikaan melko kiinteästi yliopiston piirissä.

Tulin valituksi heti yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja sitten puheenjohtajaksi. Yhdistysaktiivin kohtalo! Mutta olen osallistunut mielelläni tämän vanhan ja suuren, aktiivisen yhdistyksen toimintaan.

2. Miksi hait Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 1995-1997?

Tulin valituksi ensin Liiton hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi ja parin vuoden jälkeen puheenjohtajaksi. Edustin vanhaa ja isoa paikallisyhdistystä. Kokemustakin oli mm. neljä vuotta Suomen kesäyliopistot ry:n puheenjohtajana (1982-85). Siihen ajanjaksoon liittyi poikkeuksellisen paljon valtakunnallisia tehtäviä, koska kesäyliopistolaitosta oltiin lakkauttamassa avoimen yliopiston tieltä. Jäin kesäyliopistosta eläkkeelle vuonna 2005.

3. Mikä oli sinulle Liiton puheenjohtajuudessa kiinnostavinta? Entä haastavinta? 

Liiton toiminta itsessään oli kiinnostavaa: kokoukset, ihmiset, yhteisöllisyys. Liiton hallinnon kausinani osallistuin maailmanjärjestön, International Federation of University Women,  IFUWin (nyk. Graduate Women International, GWI) Helsingin, Yhdysvaltojen ja Japanin kokouksiin. Itselleni on merkinnyt eniten tuokio Jokohaman kokouksessa: Japanin Liiton hallinnon keskeinen edustaja esitteli minut Japanin keisarinna Mitsikolle, joka keskusteli kanssani ystävällisesti ja kertoi matkoistaan Suomeen. Keisarinnaahan ei yleensä koskaan ole mahdollista edes tavata, saati kätellä tai olla keskustelukumppanina. Ösallistuin myöhemmin myös Itävallan ja Kanadan kokouksiin.

Osallistuin eurooppalaisen kattojärjestömme, University Women of Europe, UWEn kahteen kokoukseen: Sveitsissä ja Hollannissa. Sveitsin kokouksessa Liittomme liittyi uudelleen jäseneksi oltuaan muutaman vuoden poissa UWEn riveistä. Kansainvälinen toiminta on todella mielenkiintoista.

1990-luvun puoliväli oli taloudellisesti hankalaa aikaa. Liitto oli kyllä melko varakas, mutta esimerkiksi Viron Akateemisilla Naisilla oli vaikeata. Suomi maksoi useana vuotena heidän maksunsa maailmanjärjestölle, jonka jäsenmaksua yritimme saada tasa-arvoisemmaksi. Turhaan. En ole henkilökohtaisesti ollut kuitenkaan kannattanut Liittomme eroamista IFUW:sta (2016).

4. Miten näet Liiton toiminnan nyt?

Mielestäni Liiton toiminta on välillä ollut turhan feminististä 2000-luvulla. Akateeminen maailmahan on ollut yli 100 vuotta aika tasa-arvoista, koska se liittyy opiskeluun ja suorituksiin. Kaikilla on mahdollisuus. Mutta muutos on erittäin nopeaa ja edellyttää itsensä jatkuvaa kehittämistä ja tietojensa päivittämistä, aktiivisuutta.

5. Mitä järjestömme toiminnassa kannattaisi huomioida tulevaisuudessa?

Akateemisuus on tietyllä tavalla arvo itsessään. Mielestäni meidän pitää korostaa kouluttautumisen mahdollisuuksia, aktiivista kehittämistä ja yhteisöllisyyttä. Pitäisi hoitaa yhteyksiä yliopisto- ja korkeakoulujen maailmaan. Eikä kulttuurielämäkään olisi haitaksi. Olkaamme aktiivisia, iloisia ja rohkeita. Koulutustaso on erilainen, mutta ihmisarvo on meillä kaikilla yhtäläinen.

***


Aikaisemmin Liiton satavuotisjuhlavuoden blogisarjassa ovat ilmestyneet:

keskiviikko 17. elokuuta 2022

Akateemiset Naiset roolimalleina sukupolvien ketjussa: FM Lahja Tuovinen (1902 - 1996)

Suomen Akateemisten Naisten Liitto sai vastikään lahjoituksena pitkäaikaisen jäsenensä FM Lahja Tuovisen (1902-1996) muotokuvan. Lahja Tuovinen toimi Liiton hallituksessa sihteerinä vuosina 1948-1950 ja Helsingin Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtajana vuosina 1956-1959. Aktiivinen jäsenyys palkittiin Liiton kunniajäsenyydellä vuonna 1972 ja edelleen 1980-luvulla Lahja Tuovinen osallistui Akateemisten Naisten jäsentapahtumiin. Pyysimme Anja Kalliota kertomaan meille Lahja-äitinsä tarinan, joka alkoi Lopelta karjanhoitajan perheestä ja vei aina keskikoulun ja lukion kautta Helsingin yliopistoon ja tyttökoulun kieltenopettajaksi. Lahja Tuovinen antoi tyttärelleen mallin sisukkaasta naisesta, joka äitiyden lisäksi arvosti kulttuuria, koulutusta, työtä ja toisten ihmisten auttamista.

Isä kannusti tyttärensä opintielle

Äitini Lahja Lemmitty Tuovinen (o.s. Hyytiäinen) syntyi Lopella 17.6.1902 Paloheimo osakeyhtiön Santamäen kartanon karjanhoitajan perheeseen. Hänen jälkeensä syntyivät vuoden välein Toini ja Eevi, ja sitten nuori perheenäiti sairastui tuberkuloosiin ja kuoli. Isä-Matti jäi leskeksi kolmen pienen tytön kanssa. Hän kutsui avukseen vanhan Eeva-tädin, joka teki ruoat ja pesi pyykit, mutta varsinaisen tyttöjen  kasvatuksen hoiti nuori isä itse.

Kaikki kolme tyttöä saivat käydä keskikoulun Lopella ja isä lupasi maksaa lukion sille, joka toisi kotiin parhaan todistuksen, ja äitini Lahja sen toi. Niinpä äitini pääsi käymään lukion Riihimäen yhteiskoulussa ja hän hoiti koulunkäyntinsä niin  tunnollisesti, että lähes koko lukioajan hänen todistustensa keskiarvo oli kymppi.

Äitini koulukortteeri oli Riihimäen asemaravintolan omistajan luona ja koska raha oli tiukilla, Lahja piti tarkkaa tilikirjaa menoistaan. Olen yhden sellaisen nähnyt, johon hän oli kirjannut ihan kaiken esiliinakankaasta lyijykyniin. Koko elämänsä ajan, seitsenhenkisen perheemme äitinäkin, hän piti tilikirjaa ja viimeisintä hän  vielä täytti, ennen kuin  muutti Helsingissä kodistaan Palvelutaloon, jossa hän eli asui neljä viimeistä elinvuottaan.

Rakkaus kulttuuriin ja kieliin

Äitini kertoi mielellään nuoruudestaan ja elämästä Lopella Santamäen kartanon vaikutuspiirissä. Isä toimi Lopen kunnanhallituksessa  ja hän antoi kaikille kolmelle tytölle mallin yhteiskunnallisesta toiminnasta. Tytöt osallistuivat maataloustöihin, kun ehtivät, ja kulttuuritoiminta suojeluskuntatalolla oli vilkasta. Äitini rakasti näyttelemistä ja itse Jalmari Finne ohjatessaan näytelmiä Lopella oli kehottanut Lahjaa hakeutumaan näyttelijäkoulutukseen. Äitini  oli sittemmin  yksi Helsingin Ylioppilasteatterin perustajajäsenistä.

1920-luvun alussa äitini muutti Helsinkiin ja alkoi opiskelunsa Helsingin yliopiston kielitieteellisessä  tiedekunnassa pääaineenaan saksan kieli, mutta sivuarvosanat hän otti ruotsista, englannista ja tietysti myös latinakin oli pakollinen aine tuolloin. Opettajan ammatissa tarvittiin myös kasvatustieteitä. Opiskeluaikanaan hän toimi runoilija Saima Harmajan kotiopettajana. Äitini näytteli edelleen ja sen  lisäksi hän oli perustamassa Ylioppilaiden raittiusyhdistystä (YRYÄ).

Opiskelijapiireissä äitini tapasi tulevan miehensä, lääketiedettä opiskelevan Pauli Tuovisen (1903 -1965), joka myös oli täysraittiuden kannalla ja kumpikin myös jakoivat vahvan isänmaallisuuden aatteen. Isäni kuului Akateemiseen Karjalaseuraan ja sittemmin osallistui talvisotaan ja jatkosotaan toimimalla sotasairaalassa kirurgina. Naimisiin he menivät vuonna 1930 ja vanhin veljeni Matti syntyi vuonna 1931 ja nuorimmainen Olli 1944. Siinä välissä meitä on kolme sisarusta: Eeva, Paavo ja allekirjoittanut Anja. Juuri meidät kolme lähetettiin vuonna 1943 vuodeksi sotaa pakoon Ruotsiin. Äitini kieltäytyi koskaan puhumasta siitä tilanteesta ja siihen  liittyvistä ajatuksistaan - hän sanoi vain, että se oli hänen elämänsä vaikeinta aikaa. (Itse olin kolmivuotias silloin.)

Ruuhkavuosien jälkeen järjestöaktiiviksi

Äitini, joka oli kasvanut ilman omaa äitiään, kehitti itse oman äiti-mallinsa. Hän hoiti lapsensa mallikkaasti ja apunaan hänellä oli alkuvuosina lastenhoitaja. Kasvatusperiaatteet olivat järkevät, mitään mahdottomia meiltä ei odotettu, hyvät tavat olivat kunniassaan eikä hän koskaan suuttunut kenellekään. Vakavia keskusteluita hän kyllä harrasti  tarvittaessa. Hän oli äärimmäisen oikeudenmukainen, ahkera ja tyylikäs kaikessa tekemisessään. Enkä koskaan kuullut hänen  valittavan missään elämäntilanteessa, vaikka aihetta olisi kyllä ollut montakin  kertaa. Kodissamme järjestettiin 1950-luvulla paljon kahvikutsuja ja myös iltapukujuhlia, joissa vanhempamme esittivät duettoja isämme samalla säestäessä pianolla ja joissa me lapset autoimme juhlissa; me tytöt tarjoiluissa ja pojat "tampuurimajureina".

Äitimme oli töissä ensin Ressussa ja sittemmin Yrjönkadun tyttökoulussa kielten opettajana ja kodin hoitamisen ja työnsä ohella hän  harrasti kulttuurimenoja ja järjestötoimintaa. Hän rakasti myös elokuvia. Koko kesäksi lasten ja kotiapulaisen kanssa muutettiin huvilalle Vihtiin, jossa Hiidenkiven puutarhaa hoidettiin Santamäen kartanossa saatujen oppien mukaan.

Isäni kuoli 61-vuotiaana vuonna 1965 ja me lapsetkin lähdimme maailmalle ja niinpä yksin jäätyään äitimme lisäsi yhdistystoimintaansa. Hän toimi Helsingin Akateemisissa Naisissa entistä ahkerammin, piti kotonaan yhdistyksen kirjastoa ja johti Suomalaista Vanhainkotiyhdistystä, joka hänen aikanaan sai rakennettua  Myllypuroon vanhainkodin. Taivallahden seurakunnan toiminnassa hän järjesti luonaan raamattupiirejä ja ihan jokaisissa myyjäisissä hänellä oli pika-arpajaiset vastuullaan.

Hän kävi kirkossa sunnuntaisin eikä arkaillut saarnan jälkeen mennä antamaan papille järkeviä ohjeita seuraavien saarnojen varalle, synnynnäinen opettaja kun oli. Leskeksi jäätyään hän  sai vielä elää vuosien ajan toiminnallista ja täyttä elämää.

Hän tuki kuuntelemalla ja rahallisestikin ihan jokaista meistä viidestä lapsesta ja hänelle saattoi kertoa  huoliaan ilman että tarvitsi pelätä luottamuksen rikkomista.

Viimeiset vuodet Onnitalossa

90-vuotiaana hän muutti Tammisaloon Onnitaloon, jossa hän asui neljän vuoden  ajan, kunnes sairaalaan jouduttuaan hän nukkui pois yhtenä kesäisenä heinäkuun iltana vuonna 1996.

Niiden viimeisten neljän vuoden aikana opin tuntemaan äitiäni ehkä enemmän kuin koko elämäni aikana ennen. Asuin lähellä ja kävin Onnitalossa hänen luonaan  melkein joka päivä, joskus ihan vaan tervehtimässä mutta usein myös keskustelemassa.

Viihteenä toimi joskus se, että otin sanakirjan ja sanoin suomenkielisen sanan ja hän sanoi sen englanniksi tai ruotsiksi. Saksan kielen kohdalla sanoin sanan saksaksi ja hän sanoi sen suomeksi.

Palvelutalossa asuessaan hän kertoi mielellään lapsuudestaan, sillä hiljalleen menneitten aikojen  muistot valtasivat hänen  mielensä oikeastaan enemmän kuin se  aika yksitoikkoinen nykyhetki palvelutalossa. Hän oli elänyt kolmen sodan ajan ja muistoja oli kertynyt valtavasti. Hän oli kiertänyt maailmaa isäni matkatoverina ja tulkkina kansainvälisissä lääkärikongresseissa ja osallistunut lukuisiin naisjärjestöjen tapaamisiin sekä ulkomailla että kotimaassa.

Äitini antoi mallin sisukkaasta, tasapainoisesta, ajattelevasta, perhettään rakastavasta äidistä ja  suomalaisesta naisesta, joka äitiyden lisäksi arvosti kulttuuria, koulutusta, työtä ja toisten ihmisten  auttamista. Olen ajatellut aina, että kyllä kävi tuuri, kun voin sumeilematta arvostaa ja rakastaa omaa äitiäni.

Helsingissä 6.8.2022

Anja Kallio

Eläkkeelle jäänyt erityiskoulun rehtori, neljän lapsen äiti ja seitsemän lapsen mummi


tiistai 17. toukokuuta 2022

Maanviljelijäperheen tyttärestä akateemiseksi naiseksi

Kuva: Mari Waegelein
Tieni yliopistoon

Olen kotoisin maaseutupitäjästä, johon asutettiin sodan jälkeen paljon Muolaan evakkoja.  Itse olen syntynyt sodan jälkeen, vuonna 1948. Lapsuusaikani oli monella tavoin vaikeaa. Minua kiusattiin koulussa evakkotaustani vuoksi todella paljon. Olin poikkeuksellisen arka surkimus, punatukkainen, pisamanaamainen, mikä jo pelkästään aiheutti kiusaamista. Olin tottunut puhumaan karjalan murretta, mikä asia paljasti heti taustani. Yhteiskouluun päästyäni en enää murretta puhunut, sen verran itsesuojeluvaistoa minulla oli.

Arkuudestani huolimatta pärjäsin koulussa melko hyvin ja lukioon meno oli itsestään selvää. Olen vasta myöhemmin tajunnut, kuinka iso asia neljän lapsen yhteiskouluun laitto vanhemmilleni oli. Piti maksaa lukukausimaksu, ruokamaksu ja talvisin linja-automaksu. Vanhempani saivat sodan jälkeen lunastaa pienen maatilan, joka oli liian pieni elättämään isoa perhettä. Isä kävi kesät rakennustöissä. Hän oli joutunut lähtemään kotoa töihin jo 14-vuotiaana ja oppinut kirvesmiehen töitä. Armeijasta hän joutui suoraan jatkosotaan ja haavoittui vakavasti venäläisten suurhyökkäyksessä kesäkuussa 1944.

Vanhempieni suuri haave

Vanhemmillani oli haaveena kouluttaa kaikki lapset ylioppilaiksi.  Heillä itsellään ei ollut ollut tätä mahdollisuutta sota-aikana. Äiti kuului Marttoihin jo 15-vuotiaana Karjalassa ja yhdistys jatkoi evakkopaikkakunnalla. Äiti oli aktiivinen Martta ja pitkään yhdistyksen hallituksessa. Emäntälehteen perehtymällä äiti opetti meille tytöille kaiken mahdollisen. Lehden oppien mukaan naisen pitää käydä koulua, olla kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja hoitaa perheen talous, oli rahaa tai ei. Äiti tilasi muotilehti Burdan ensimmäisenä paikkakunnalla, opetteli kaavojen leikkauksen, ompeli ensin kylän naisille ja opetti sitten naiset leikkaamaan itse kaavoja ja ompelemaan perheelleen vaatteita. Kanssasisarten auttaminen ja tasa-arvo ihmisten välillä olivat tärkeitä äidin antamia oppeja ja näitä Lucina Hagmanin perustaman Martta-yhdistyksen periaatteita äiti huolellisesti meille opetti.

Erityisesti isä oli ylpeä koulumenestyksestäni ja päätti, että tyttö pannaan yliopistoon, jos pääsee. Kun sitten pääsin Tampereen yliopistoon, vanhempani loistivat tyytyväisyydestä. Itse koin suurta tyydytystä, kun sain opiskella kauniissa yliopistokaupungissa ja nautin kovasti opiskelijoiden omissa paikoissa käymisestä. Opiskelu Tampereen yliopistossa oli kasvattava ja hieno kokemus. Kun olin koko kouluajan ollut arka ja lähes puhumaton, muutuin yliopistoaikana merkittävästi. Uskalsin avata suuni ja pidin pääni pystyssä. Tampereen yliopisto oli yksityinen yliopisto ja lukukausimaksu oli korkea.  Vuokralla asuminen Tampereella maksoi paljon eikä opintolainoja asumistuesta puhumattakaan vielä ollut. Pienet maitotilit eivät mitenkään riittäneet lukukausimaksuihin ja vanhin sisareni maksoi ainakin kolmannen vuoden lukukausimaksun, kun oli päässyt töihin ja asui vielä kotona. Itse olin loma-aikoina töissä. Neljäntenä opiskeluvuotena sain ottaa opintolainaa. Äidin tekemä ruisleipä ja kotivoi olivat perusravintoani koko ajan.

Työurani ja akateemisen tutkinnon merkitys

Valmistuttuani pääsin heti töihin vientisihteeriksi vientifirmaan Helsinkiin. Omistajajohtajat olivat evakkoja ja kohteluni oli lämmintä ja sympaattista. Lasten synnyttyä hain kotikaupunkiin töihin ja etenin eteenpäin vientialalla. Firman omistaja piti arvossa tutkintoani, erityisesti germaanista filologiaa pääaineena. Saksan kielen käyttö oli erityisen tarpeellinen firmassa, jonka vienti suuntautui pääasiassa Länsi-Saksaan. Kun etenin päällikköasemaan, olin todella iloinen. Pidin työstäni ja asiakkaista todella paljon. Asema toi mukanaan myös yllättäen ikäviä asioita. Koin todella kantapään kautta, mitä naisen menestyminen teknisellä alalla, miesten maailmassa, tarkoitti. En saanut kaikkia minulle kuuluvia talousraportteja. Minulla oli sekä kaupallinen että yliopistotutkinto ja käytin työssäni kolmea vierasta kieltä. Silti lähinnä vastaavassa työssä oleva ammattikoulutasoisen koulutuksen omaava mies sai yli 20 % parempaa palkkaa, vaikka myyntini sekä myyntituottoni oli suurempi. Oman ja alaisteni palkoista neuvotteleminen olivat tuhoon tuomittuja yrityksiä.

Minuun alkoi heti päällikkönimityksen jälkeen kohdistua seksuaalista häirintää, sekä fyysistä että sanallista. Näiden avulla naista eniten satutetaan ja kohdallani sitä tapahtui vuosikausia. Näin tapahtuu Afganistanissa, mutta että Suomessa, tasa-arvon mallimaassa, 1980-90-luvuilla? 

Oikeastaan suurimman ilon sain isäni vieraillessa työpaikallani vähän ennen kuolemaansa. Hän tapasi neljä viehättävää alaistani. Hän hykerteli käsiään ja sanoi ”Hyvähä siul’ tääll’on.  Sanot vaa tytöil’, ett’ tehkäähä työ työt, mie mään makkaamaa.” Vanhempien uhraukset eivät olleet menneet hukkaan. Tytär oli päällikkönä ison firman hienossa toimistossa ja sai teettää töitä nuorille naisille. Vaikka olin itse työstäni ylpeä, isän osoittama tyytyväisyys oli minulle myös hyvin tärkeää. Hirveä naurunremakka toteamasta syntyi ja sain jokusen vuoden kuulla siitä.  

Kolmas työni edellytti korkeakoulututkintoa ja oli Hyvinkään kaupungin palveluksessa. Rakastin sitä työtä ja parasta oli, että sain samaa palkkaa kuin mieskollega, joka oli juristi. Oliko jotain todella muuttunut tasa-arvon suhteen vai oliko Hyvinkään kaupunki poikkeus?

Iso merkitys tutkinnolla elämässäni on. Pidän kehitysmaiden naisten auttamista erityisen tärkeänä ja olen ollut Naisten Pankin toiminnassa vuodesta 2012, samoin UN Womenin toiminnassa, opettanut Akateemisten naisten vetämässä Luetaan yhdessä -ryhmässä, myös SPR:n suomen kielen opetusryhmissä. Korkea koulutus on naiselle tärkeä ase ja akateeminen koulutus voi viedä hyvin vaikutusvaltaisiin työtehtäviin, missä voi vaikuttaa naisten elämään, vaikka palkka olisi pienempi.  Annan suurta arvoa sosiaalityöntekijöille, opettajille, sairaanhoitajille ja lastantarhanopettajille, joiden palkka ei olleenkaan vastaa vaativaa koulutusta ja työtä.

Suuret esikuvani Akateemisissa Naisissa

Lehtori, FK Marjatta Koskijokeen tutustuin heti, kun hän perusti Hyvinkään Akateemisten Naisten ryhmän vuonna 1979. Mikä hehku ja palo hänen puheissaan oli. Professori Helena Ranta esiintyi Hyvinkäällä vuonna 2011 UN Womenin tilaisuudessa ja hänen esityksensä kosketti minua suuresti.  Olin tuolloin hyvin masentunut kohdattuani äitini kuoltua tavallista suurempia vaikeuksia elämässäni. Nostin taas pääni pystyyn. Aloin opettaa Luetaan yhdessä -ryhmässä ja minut vastaanotti lehtori, FK Pirkko Mäki, joka tuki ja kannusti minua opetuksen aloittamisessa.  Tällä hetkellä opetan Luetaan yhdessä -Zoom-opetusryhmässä. Pirkko Mäki on Hyvinkään Akateemisten Naisten kunniajäsen ja hänen ystävyytensä ja tukensa on auttanut minua paljon.  Olen ylpeä kuuluessani Hyvinkään Akateemisiin Naisiin.

Pohdintaa naisen osasta tänään

Olen etenkin koronan aikana pohtinut naisten vaikeaa asemaa ja tavallaan pysähtynyt oman elämäni ääreen. #metoo-kampanja saattoi parantaa naisen asemaa jonkin verran, vaikka monet naiset saivat paljon negatiivista julkisuutta tuodessaan vanhoja asioita päivänvaloon. Seuratessani #metoo -kampanjaa pystyin vasta itsekin kiihkottomasti ajattelemaan mennyttä työuraani. Miksi en ollut vienyt häirintääni eteenpäin? Minulla oli kaksi alaikäistä lasta. En halunnut perheeni elämän tuhoutuvan taisteluissa, jotka saatoin hävitä. 

Viime vuosien hirvittävät sodat ja suuri pakolaisuus ovat huonontaneet naisen asemaa. Minusta tuntuu, että on menty taas paljon taakse päin. Naisten ja miesten euron erosta puhutaan edelleen joka vuosi.  Kehitysmaiden tyttöjen ja naisten kouluttaminen ja työhön pääsy on asia, joka parhaiten parantaisi maailman taloutta. Naisten pääseminen päättäviin pöytiin rauhanneuvotteluissa olisi myös ensiarvoisen tärkeä asia.  

Akateemisten Naisten työlle on edelleen suuri tarve ja toivon, että voimme jatkaa 100-vuotta jatkuneita kunniakkaita perinteitä.

Marjaana Lipsonen
Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.


Tämä teksti palkittiin Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n 100-vuotisjuhlavuoden kirjoituskilpailussa 1. sijalla.

Tillsammans

Läsande kvinnor tillhör alltjämt den minoritet som är nyfikna på något utöver sig själva och sin egen navel. - Annina Rabe i Expressen

Stämmer det? Kanske till en del, men det gäller både kvinnor och män, unga och gamla.  Allt vi gör som vidgar vår värld, ifrågasätter våra stelnade åsikter, ger ny kunskap och aha-upplevelser, ger näring åt vår nyfikenhet... allt det ger oss energi och glädje.  Det är en självklarhet men just därför så viktig att förstå och komma ihåg.  Därför behöver vi varandra, både i goda möten och i djupa samtal men också i möten som skaver och i lättsamma dittandattansamtal. Vi behöver rynkade pannor, ivriga, engagerade, höjda röster, fnissningar och glada skratt.

”Akkorna”, Kvinnliga Akademiker i Helsingfors, och vårt förbund har gett många av oss just ett sådant forum, som vi dessutom kunnat vara med om att utveckla och forma. Det har blivit månadsmötena, exkursionerna, bokcirkeln, samhällsforumet Aspasia, ”Vi läser tillsammans”, senare språkkaféet med svenskundervisning och läxhjälp, det årliga stipendiet till en eller flera studerande invandrarkvinnor, skrifterna ”Våra krigsminnen”, ”Barndomsminnen” och jubileumsskriften ”Akademisk kvinnokraft i 90 år”, resolutioner och insändare mot våld mot kvinnor, aktioner för konflikthanteringsundervisning i skolor och i armén, spontana insamlingar till t.ex. Röda korset, allt tack vare initiativ av medlemmar med en vidsynthet och öppenhet för världen omkring oss. Tillsammans.

Den vidsyntheten har också vår litteraturcirkel fördjupat. Den uppstod efter ett styrelsemöte i tamburdiskussionen, som inte ville sluta. Läsandets och samtalens styrka har många av oss nu fått uppleva under de tolv år vi träffats fem gånger per termin hemma hos någon av deltagarna eller på zoom under pandemin. Vi är lärare, kemister, läkare och veterinärer, psykologer, statistiker, informatörer, statsvetare... alla med sina egna ryggsäckar fyllda av kunskap, erfarenheter och livsklokskap.  

Sex kvinnor eller sexton kvinnor eller allt däremellan tar fram sina böcker och sina anteckningar. Så börjar vår två timmars diskussion.  Var och en berättar först hur hon har uppfattat boken vi valt och vilka tankar den väckt. Sedan bubblar diskussionen vidare, ivrigt, engagerat, eftertänksamt.  Det finns naturligtvis inget rätt eller fel. Allas tolkningar och tankar är riktiga MEN underbart nog har varje bok varje gång blivit så mycket mer, då vi slutar vår träff. Vi ser och upptäcker mer, får nya perspektiv, vi omprövar vår egen läsupplevelse, vi lär oss nytt och får ord på mycket vi kanske endast anat. Tankar bryts mot varandra. Någon älskar boken och någon annan kanske säger: Den här gav mig ingenting!

När jag bläddrar i anteckningshäftena inser jag hur många olika världar och hur många livsöden vi gått in i, hur litteraturen också är en inkörsport till självreflektion och trygga samtal om ibland mycket personliga erfarenheter.  De samtalen är gåvor vi får och ger. 

Sirpa Kähkönens Hugo 1918 öppnade för en diskussion om vårt inbördeskrig, främst ur de rödas perspektiv.  Vi insåg hur viktigt det är att beskriva ”de stora händelserna” också genom enskilda människors öden. Då reagerar läsaren, vi, med både hjärna och hjärta. I bästa fall förstår vi åtminstone något av personernas bevekelsegrunder och handlingar på grund av att vi berörs och går en liten bit i den andras verklighet. Hur krigen har påverkat de enskilda, hela familjer och släkter, nationens olika sanningar visade våra diskussioner. Vi insåg hur krigens vidrighet ännu påverkar oss, mer än vi kanske tror.

P O Enquists Legionärerna är ett exempel på en s.k. dokumentärroman, som berättar om det som kallas baltutlämningen, då Sverige 25.1.1946 utlämnade 146 baltiska militärinternerade, som sökt skydd i Sverige, till Sovjet. Den anses i Sverige ännu i dag som en av de största politiska skandalerna. Händelserna kring baltutlämningen hade varit ganska okända för flera av oss men P O Enquist gav oss förutom historiska fakta möjlighet att leva oss in i olika livsöden. Vi insåg att bakom varje beslut finns alltid en eller flera människor, som har ansvaret. Det är inte så att något bara sker. Vi diskuterade hur stormakternas maktmissbruk och egenintresse går ut över de små. Vi debatterade om hur den s.k. allmänna opinionens engagemang och upprördhet ofta är bara en sentimental gest, till intet förpliktigande. Vi funderade över sanningens ouppnåelighet både i våra egna liv och i historieskrivningen.

Angie Thomas självupplevda värld, sådan hon beskriver den i sin starka debutroman The Hate U Give (också den svenska titeln), öppnade våra ögon för hur det är att leva som svart i USA. Vi trodde vi visste mycket om rasism och fördomar men ingen av oss hade sett dem inifrån så som Angie Thomas kunde visa verkligheten i hela dess komplexitet. Att hela tiden vara på helspänn och rädd för polisen, att hela tiden vara en representant för de svarta, att redan som liten lära sig att vara försiktig och t.ex. inte stoppa händerna i fickorna, eftersom det kan tolkas som att man har ett vapen, att vara delad, en person hemma och en i skolan i en vit miljö, är fruktansvärt tungt. Många av de konflikter som finns mellan de svarta berättar hon också om via de karaktärer vi får leva med i boken. Vi använder igen både hjärna och hjärta. Begreppet BLM, Black Lives Matter, får ett innehåll utöver tidningarnas löpsedlar och Angie Thomas skapar hos oss en lite bättre förståelse för hur tungt det är med s.k. code switching och behovet eller kravet att vara en god modell för sin minoritet.  I en intervju säger hon så fint:

Litteratur är

a mirror       att se sig själv i

a window    att öppna på vid gavel för att uppleva något nytt

a  sliding glassdoor   genom vilken man kan gå i andras skor och öka sin empati och förståelse.   

Nora Ikstenas autofiktiva roman Modersmjölken för oss till Lettland under Sovjettiden. Vi får möta tre kvinnor, tre generationer, mormor, dotter, barnbarn och samtidigt följa landets historia. Det är en så rik bok att vi hade kunnat diskutera den länge, länge. Vi diskuterar vad det totalitära samhället gör med sina människor: stänger in i burar, kväver det självständiga tänkandet, fråntar en människa hennes utvecklingsmöjligheter, matar lögner och falsk kunskap, föder rädsla, straffar och terroriserar...  Alla blir tvungna att välja sina egna överlevnadsstrategier. Men boken är också en roman om stor kärlek, som visas på så olika sätt. Vi diskuterar hur det är att älska den lättälskade och hur det är att älska den svåra och komplicerade. Vi diskuterar hur man ofta kan hjälpa andra men inte sig själv och hur vanligt det egentligen är. Vi diskuterar hur den som upplevs känslokall sällan är det, men nog bottenfrusen.  Vi diskuterar hur och om man kan ge i arv förmågan att tänka själv, hur inre frihet och värdighet kan bevaras trots förtryck.

Ben Macintyres faktabok Spion och förrädare för oss in i den hisnande spionvärlden genom den berömda dubbelagenten Oleg Gordijevski, som fick sin KGB-utbildning i alla de färdigheter en agent måste ha: bl.a. att inte sticka ut, fabricera falska fakta, ljuga också för sin familj, aldrig bli för vänskaplig med någon och hela tiden leva ett dubbelliv. Ungern 1956, Tjeckoslovakien 1968 och Berlinmuren 13.8.1961, kärleken till den ocensurerade musiken och litteraturen i ett öppet samhälle fick honom att inte längre tro på sitt lands system och agerande. Han rekryteras av danska underrättelsetjänsten PET till att arbeta för det brittiska MI 6 parallellt med KGB. Han anses t.o.m. ha påverkat historien. En av hans ”vänner” förråder honom men han lyckas med en dramatisk flykt via Finland komma till England 1985 och måste i dag leva på hemlig plats och får inte möta sina barn. Priset blev högt. Diskussionerna blev livliga och viktiga, för boken är avslöjande, faktaspäckad, detaljrik, spännande, obehagligt aktuell - och mycket skrämmande. Förutom att vi får ny kunskap om bekanta historiska skeenden och gestalter, förstår vi också bättre det som sker nu.  Men boken föder också många frågor. Hur mycket vet vi ”på riktigt” om varandra och om vad som sker bakom kulisserna i vårt samhälle? Hur mycket förlorar vi när tilliten skadas i ett samhälle? Vem styr egentligen vår värld? Vad går man med på att göra för pengar, av äventyrslust, för en ideologi?   

Vår läsning har fört oss till flera världsdelar, till Sapmi och rennäringen i Ann-Helén Laestadius Stöld, till Afrikas verklighet med Hans Roslings upplyftande Factfulness och i Chimamanda Ngozi Adichies Americanah till Nigeria och USA med komplikationen afroamerikan-svart afrikan, till Palestina och de svåra konflikterna i Susan Abulhawas Morgon i Jenin, till Israel och dess historia från 1967 kopplad till kärlek och förlusten av en son i David Grossmans På flykt från ett sorgebud, till maktkamp i Kina och Taiwan i Jung Changs De osannolika systrarna Soong

Vi har levt med fundamentalism i Tara Westovers Allt jag fått lära mig, med konstnärskapets våndor i Juha Itkonens och Kjell Westös 7+7 Brev i en orolig tid, i en exakt beskrivning av pandemin i Hanne Vibeke Holsts Som pesten, som skrevs några år före covid 19 (!), i våtmarkernas ekologi i North Carolina i Delia Owens Där kräftorna sjunger och i svartsjukans, avundens, skvallrets, maktbegärets och rasismens träsk i Shakespeares Othello.  

De här axplocken visar hur rätt Olof Lagercrantz har i sin underbara bok Om konsten att läsa och skriva: ”Vad sker när vi läser? Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita papperet från vänster till höger, åter och åter. Och varelser, natur eller tankar, som en annan tänkt, nyss eller för tusen år sedan, stiger fram i vår inbillning. Det är ett underverk större än att ett sädeskorn ur faraonernas gravar förmåtts att gro.  Och det sker var stund.” och Gunnar Ekelöf:  ”Läsandet måste ha näring i verklighetsupplevelse, man måste ha gjort erfarenheter för att känna igen sig i det lästa. Och för att få nya eller fördjupade erfarenheter. Annars lär man bara livets bokstav.”

Vi fördjupar också vår förståelse och tankevärld i samhällsforumet Aspasia, då vi inspirerade av en artikel, en film, en pjäs eller ett TV-program väljer att diskutera aktuella ämnen som mediepåverkan, nationalism, rasism, åldrande, pandemin, feminism och mycket, mycket mer, oftast med både fakta, historisk bakgrund och personliga erfarenheter. Månadsmötenas och exkursionernas intressanta föreläsningar respektive guidningar med efterföljande glada samvaro och diskussioner skapar gemenskapskänsla, ger energi och i bästa fall vilja att handla.  Så har ofta våra resolutioner, insändare, spontana insamlingar och olika påverkningsprojekt fötts. Möten med vår stipendiat eller med deltagarna i språkkaféet öppnar fönster till andra kulturer och livsstilar. Dessutom möts vi i en trygg miljö, där vi får vara den vi är om vi vill. Vi representerar olika yrken och olika erfarenheter. Den kunskap vi kan dela med oss och den förståelse för andra och för oss själva som goda möten ger hör till det bästa vi får.  För någon som ofta är ensam i vardagen kan träffarna också vara små lyckostunder.  Allt detta blir ”en förlängning och fördjupning av livserfarenheterna”, såsom Märta Tikkanen har uttryckt det.     

Eller med Tomas Tranströmers ord ur dikten Romanska bågar insikten att:

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.


Maj-Britt Grönholm 
Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.


Tämä teksti palkittiin Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n 100-vuotisjuhlavuoden kirjoituskilpailussa 2. sijalla.

Future ahead

Kuva: Mari Waegelein
Stable and peaceful societies can reach their full potential in solving economic and political challenges and potential conflicts that lie ahead. Peace is not only absence of bombs and tanks in towns. Peace is where there is freedom from fear, freedom from oppression, freedom to make your best towards constructing just and prosperous living conditions for all.

During this global turmoil that we are experiencing at the moment, turmoil in individual minds makes people insecure. Insecure citizens are scared. Scared of the unknown. 

When Dean Virginia Gildersleeve of Barnard College, USA, Professor Caroline Spurgeon of the University of London, and Rose Sidgwick of the University of Birmingham met on a visit of British universities mission in the USA after the 1st World war in 1918, their focus was largely on the war-torn Europe. In their discussions on future understanding and possible peace between nations, the delegation was inspired by the idea of a worldwide organization that could unite university women across the world. The International Federation of University Women, later called Graduate Women International, was born.

Sharing the early leaders’ vision, the Finnish Federation of Graduate Women (FFGW) is celebrating its 100th anniversary in 2022. During a century of advocacy the Finnish organization has established friendships and promoted understanding between academic women across the world. In national and international projects and workshops, excursions and panel discussions, women have been encouraged to reach their full potential not only in working life, but in life itself. 

Spirit of society

Education is key to construct trust and harmony in society. The focus of the FFGW has been on the importance of education, such that is available equally to everyone in society. The advocacy of Finnish Federation of Graduate Women reaches beyond national borders: it founded the International Helvi Sipilä Seminar held annually in the United Nations Commission on the Status of Women CSW in New York, and the organization contributes regularly to the ECOSOC, ILO and UNESCO together with its sister organizations.

Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights states: All human beings are born free and equal in dignity and rights. Notions such as freedom and equality in dignity and rights cannot be imported into nations. They need to be born there. Peace and harmony cannot be imported into the human mind. They need to be born there.

Stability of society is dependent on its intellectual and material wealth, but even more so on society’s ability to create a sustainable future for its people. The future of society is embedded in the spirit of its people.

Our privileged generations in the decades before 2022 were of the opinion that international problems can be solved through dialogue. Words are powerful. There was no doubt about the fact that any potential future international misunderstanding could be settled by word of mouth. With words there is an immediate choice: they point either to peace or conflict. 

Focus on people

In searching for stability and peace in societies, focus needs to be on people. First, people themselves are the main capital in our world community, before high technology, economics, or material wealth. People and families are the prime building block in society, and if people are not well, society faces the risk of losing its wellbeing.

Secondly, we need to value the power of each creative human mind. We need to see individuals not categorized plainly according to notions such as gender, age, wealth or political standing. People are the prime source of developing trust in societies. 

Thirdly, while equal opportunities in education belong to all members in our hybrid societies, including refugees from foreign lands, we in the role of educators should value also the opportunity to learn from representatives of other communication cultures. Trust and harmony begin at schools and playgrounds. There we should interfere immediately when first intercultural aggressions, often in words, begin. Inter-cultural education for the young, resulting in enhanced communication skills, is an avenue towards a balanced self and a more balanced society.

Stable future

Finland is known, besides for being ‘the happiest country in the world’ according to international charts, also for its capability of providing mediators for international conflict management. Former President of Finland, Martti Ahtisaari was awarded the Nobel Peace Prize in 2008 for his great efforts to mediate peace on several continents. In international peace processes mediators, men and women, look for responsible people and institutes that are committed to contributing stability and sustainable societal development in areas causing conflicts. Still in 2022 women tend to be missing from international negotiation tables. 

In conflict prevention religions are often named as causes for conflicts. Yet in most world religions dignity and respect for the other are traditional core values. Christianity, Judaism, Islam and religions such as Hinduism and Buddhism call people to respect each human being and value each person as equal to another. A question arises what kind of perturbation in the interreligious dialogue has taken place as communication between representatives of different faiths has failed to develop harmony in our world society.

When we blame religions for conflicts and wars, we may forget that it is not religions but people who disagree with each other. It could contribute to general harmony if official representatives of religions explicitly clarified current core values in their beliefs. Such a clarification would make a conceptual distinction between what is considered mainline religion, fundamentalism, radicalism, or plain human violence that has no connection to any religion. 

What next?

What happened to freedom, dignity and equal human rights in our current world community? Victims of war are suffering from hunger, violence and oppression in Europe today. Refugees live in fear, not only of wars and terrorism, but of ordinary people who do not accept them as equal human beings. 

Looking back on the early days of the Finnish Federation of Graduate Women we know that women can make a difference. Bridges can be built, not destroyed. Wars must not be the way to solve conflicts in today’s world. Can we continue to live in this shame?

Niini Vartia


Tämä teksti palkittiin Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n 100-vuotisjuhlavuoden kirjoituskilpailussa 3. sijalla.

Aktivistin ajatuksia Auroran jalanjäljissä

Kuva: Mari Waegelein
Kauppakorkeakoulun kurssitoverini ja yhä ystäväni houkutteli minut Suomen Akateemisten Naisten Liiton (SANL) toimistolle loppuvuonna 2011. Hän arveli, että kansainvälistä elämää viettäneenä voisin olla kiinnostunut aiheesta: miten korkeasti koulutetut Suomeen muuttaneet naiset saataisiin koulutustaan vastaaviin tehtäviin vahvistamalla heidän suomen kielen osaamistaan ja työlämätuntemustaan. Hän oli oikeassa: kiinnostuin.

Toiminnan alkutaival

Kun pohdimme toiminnalle nimeä, mietimme kansainvälisiä, koulutettuja suomalaisnaisia. Esiin nousi Aurora Karamzin (1808-1902, o.s. Stjernvall). Auroran aikakaudella naisilla ei ollut samanlaisia mahdollisuuksia opiskella kuin nyt, mutta pidän häntä aikansa koulutettuna naisena. Venäjän keisarinnan hovineito tarvitsi kielitaitoa ja hoviympäristön vaatimaa kansainvälistä osaamista. 

Ensimmäisen puolisonsa, rikkaan Paul Demidovin omaisuuden kautta hän tutustui yritystoimintaan. Leskeksi jäätyään hän vaikutti suomalaiseen yhteiskuntaan mm. perustamalla diakonissalaitoksen sairaanhoitajien kouluttamiseksi. 

Me toimintaa pohtineet seitsemän naista pidimme Auroraa hyvänä symbolina verkostolle, joka luo parempia mahdollisuuksia kansainvälisille naisille Suomessa. Aurora tuo myös ulkomaalaisten mieleen Suomesta revontulet – Aurora Borealis, mikä lisää kiehtovaa positiivista kaikua nimelle.

Sivistys

Auroras-toiminta vei minut myös Helsingin Akateemisiin Naisiin. Kokouksessa puhuttiin kerran sivistyksestä. Se onkin mielestäni upea tavoite laajasti ajateltuna. Tiedollinen sivistys eli koulutus auttaa nostamaan tasa-arvoa, sydämen sivistys auttaa ottamaan huomioon muut ihmiset, kulttuurillinen sivistys rikastuttaa elämää ja kun tutustuu eri maiden kulttuureihin, se avartaa maailmankatsomusta.

Avartamiseen kehitin valmennustani Cogita Ample (latinaa, suomennettuna: ajattele laajasti). Taustalla oli pitkä kansainvälinen työkokemukseni, jonka pohjalta perustin yrityksen mm. valmentaakseni erimaalaisia ymmärtämään paremmin toisiaan. Näen koko ajan enemmän tilanteita, missä kyky laajentaa omaa ajatteluaan on hyvin tärkeää. Se on osa sivistystä. Aurora Karamzin oli sivistynyt sanan laajassa merkityksessä.

Yhdessä

Ajattelun avartamisesta on hyötyä myös Auroras-toiminnan suunnittelussa. Suomessa on tarjolla tukea maahanmuuttajille virallisista kotouttamistoimista lukuisiin hankkeisiin. Tässä laajemmassa kontekstissa on tärkeää, ettei Auroras-toiminta yritä syleillä koko maailmaa, vaan fokus säilyy alkuperäisessä, mielestäni hyvin mietityssä kohderyhmässä: Suomessa asuvat koulutetut naiset, jotka haluavat parantaa omaa suomen kielen taitoaan ja edellytyksiään työllistyä koulutustaan vastaavasti.

Silti Auroras-verkosto ei ole pelkästään ulkomaalaisille naisille. He voivat olla toisilleen hyvää vertaistukea, mutta uskon, että he saattavat keskuudessaan myös voimistaa vääriä käsityksiä suomalaisista toimintatavoista. Siksi onkin arvokasta, että Auroras-verkostossa ovat aktiivisesti mukana myös suomalaiset naiset. Heillekin toiminta on mielekästä, kun he tutustuvat kiinnostaviin kansainvälisiin naisiin ja voivat tukea näiden integroitumista omien verkostojensa avulla.

On tärkeää, että Suomeen muuttaneet ekonomit löytävät muita ekonomeja, insinöörit insinöörejä, lääkärit lääkäreitä, opettajat opettajia. Siksi SANL tuntuu Auroras-toiminnalle oikealta kodilta. Liittokin voi hyötyä. Kutsumalla tapahtumiinsa Auroras-verkoston erikulttuuritaustaisia naisia sen alueyhdistykset voivat saada uusia jäseniä. ”Koulutus yhdistää naisia” oli verkoston tunnuslause alusta alkaen. Yhteistyötä muidenkin liittojen kanssa kannattaa kehittää. Siihen löytyy keinoja vapaaehtoisten verkostojen kautta.

Sadan naisen voimalla alkuun

Auroras-toiminnasta tiedottamiseksi keräsimme sähköposteja eri maiden ystävyysseuroihin, isojen yritysten HR-päälliköille, lähetystöihin, naisjärjestöihin. Työ oli mainio esimerkki siitä, miten monenlaisten naisten verkostoja yhdistämällä saavutetaan tuloksia pienilläkin resursseilla. Toiminnalle ei ollut omaa rahoitusta, pieni siivu SANL:n työntekijöiden ajasta ja pieniä rahasummia tapahtumiin pystyttiin välillä kanavoimaan Auroras-verkostollekin.

Ensimmäiseen tilaisuuteemme Eurooppasaliin tammikuussa 2012 kokoontui noin sata naista. Valmiiksi asettelemamme tuolit loppuivat kesken. Koneen HR-johtaja Kerttu Tuomas oli mielestäni loistava löytö yhdeksi puhujista, onhan Kone Oyj ollut edelläkävijä myös naisten urakehityksen edistäjänä. Kun yksi osallistujista nousi kiittämään ja sanoi, että tuntuu siltä kuin ensimmäisen kerran heidät otettaisiin kunnolla huomioon, tiesimme olevamme tärkeän asian äärellä.

Järjestimme ensimmäisinä vuosina teemavierailuja yrityksiin ja organisaatioihin. Tavoitteena oli antaa mahdollisuuksia verkostua ja tutustua lähemmin suomalaiseen yhteiskuntaan sekä tilaisuuksia harjoitella suomea muuallakin kuin kaupassa. Sadan osallistujan tilaisuuksia emme enää päässeet järjestämään, yleisimmin tilaisuuksissa paikalla oli muutamia kymmeniä. Kun osallistujien määrä väheni, aloimme miettiä syitä: onko markkinointi heikkoa, emmekä tavoita kaikkia potentiaalisia kiinnostuneita vai onko kilpailevia tilaisuuksia liikaa ja ihmisille syntyy ajankäyttöongelmia vai eikö tilaisuus olekaan kiinnostava. Varmaan kaikki vaikuttivat. Auroras-toiminnalle löytyi uusi suunta.

Keskusteluryhmät

SANL:n hallinnoimassa Luetaan yhdessä -toiminnassa huomattiin, että mukana oli myös koulutettuja naisia, joille LY-ryhmä ei tarjonnut tehokasta keinoa harjoitella suomen kieltä. Syntyi ajatus vertaismentoroinnista. Suunnittelun tuloksena vuonna 2017 aloitettiin työelämään orientoituvat keskusteluryhmät. Mentorointisanaa päätimme välttää, koska toiminta ei ollut samanlaista kuin varsinainen mentorointi. Arvelimme, että osallistujille saattaisi syntyä vääränlaisia odotuksia. Toimintaan saatiin uusia vapaaehtoisia, joita tarvittiinkin ryhmiä vetämään. Aktivistin elämässä yksi suola on ehdottomasti mahdollisuus tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin.

Ensimmäisen syksyn ryhmien jälkeen keräsimme kokemuksia, laadimme toimintaan ohjeita. Yhtä ryhmää veti yleensä kaksi suomalaista ja keskustelijoita oli n. viisi. Alkuun kokosimme ryhmät teemoittain, myöhemmin kokoontumispaikan mukaan. Toivoimme, että SANL:n toimistolle saataisiin palkatuksi työntekijä, joka voisi omistautua Auroras-verkostolle ja koordinoida toimintaa vapaaehtoisten tukena.

Hankemaailmaan

Iloitsimme loppuvuonna 2018, kun saimme Auroras-toiminnalle hankerahoitusta ja lisäkäsiä, palkattuja työntekijöitä! Heitä tosiaan tarvittiin, koska ryhmien kerääminen oli valtaisa urakka. Viestittäminen kaikkiin mahdollisiin kanaviin, jotta tavoitettaisiin kielitaitonsa kehittämisestä kiinnostuneet keskustelijat, vei aikaa. Työläs oli myös prosessi, missä käynnistettiin uudet ryhmät: haettiin sopivat vetäjät ryhmille, tarkistettiin, että keskustelijoiden kielitaito oli riittävällä tasolla, varattiin kokoontumispaikat ryhmille.

Hanke käynnistyi. Iloisista odotuksista huolimatta se toi myös tummia pilviä vapaaehtoisten taivaalle. Ideointimme tuntui välillä hautautuvan hankerattaisiin. Kävi jopa niin, että Auroras-nimen alla ei saanutkaan olla muuta toimintaa kuin hankkeen sisäistä. Valitettavasti meidän kokemuksemme ei tuntunut kiinnostavan uusia tekijöitä. Tuli vastakkain asettelua. Ihmettelimme myös, kun uusia aktoreita ryhmiin ei tuntunut löytyvän, vaikka oli huomattavasti enemmän resursseja niiden etsimiseen.

Vaikka kuuluin ohjausryhmään, koin, etten kunnolla tiennyt, miten ja mihin suuntaan toimintaa kehitettiin. Enkä edes tiennyt, minkälaisia ihmisiä toimintaan tuli mukaan. Verkostoitumisen esteenä oli vetoaminen GDPR-säädösten noudattamiseen. 

Aktivistina jaksaa, jos ei turhaudu. Vapaaehtoistoiminnan pitää olla mukavaa, että sitä viitsii vapaaehtoisesti tehdä. Tarvittaessa voi vetäytyä takavasemmalle.

Paljon hyvääkin tapahtui. Hanketyöntekijät mm. loivat monipuolisen kotisivun, kokosivat runsaasti aineistoa keskusteluryhmien tueksi ja tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta sekä pyörittivät ryhmien kokoontumisen rutiineja. He olivat aktiivisia tiedottajia uusia ryhmiä koottaessa ja niiden toiminnasta kertoessaan sosiaalisessa mediassa.

Viihdymme ja vaikutamme

Keskusteluryhmätoiminnan lisäksi olemme juhlistaneet Auroran nimipäivää 10.3. Ohjelmassa on ollut kulttuuria – viihdy, kiinnostavia alustajia – vaikuta sekä mahdollisuus seurusteluun tarjoiluiden äärellä – verkostoidu. Aktivistin elämässä syntyy hyödyn ohella hauskoja muistoja, kuten tutustumiseni Faktorilaulajiin.

Järjestimme tilaisuuden Kirjan talon juhlasalissa. Yksi tulija eksyi ensin B-rappuun, missä kuuli mieskuoron harjoittelevan. Tullessaan saliin hän sanoi, että olisi hienoa saada kuorolaiset laulamaan meille. Siispä marssin B-rappuun, kuulin kuoron harjoittelevan kerhotiloissa ja astuin rohkeasti sisään raollaan olevasta ovesta. Kerroin, että meillä on koolla kansainvälinen naisjoukko ja olisi upeaa, jos he esittäisivät meille muutaman laulun. Kuoronjohtaja lupasi harkita asiaa. He tulivatkin harjoituksista suoraan ja lauloivat meille upeasti. Harmittelivat vain, etteivät olleet kuoron esiintymisasuissa. Seuraavana vuonna tilasimmekin Faktorilaulajat ajoissa ja näimme heidät tyylikkäissä pikkutakeissaan.

Elämän merkityksellisyys

Olen kokenut aktivistina monia upeita hetkiä. Väliin ajattelen, että olen kuin eläkeläinen, jonka päivät täyttyvät mielenkiintoisesta puuhasta yhdistyksissä, verkostoissa ja vapaaehtoisena. Erona on vain se, että en ole eläkeläinen vaan yrittäjä, jonka pitäisi käyttää aikansa yritystoimintaan, siis oman palkkansa hankkimiseen. En silti harmittele Auroras-verkostoonkaan käyttämääni aikaa. Aktivistin elämä on merkityksellistä. On hienoa nähdä, että nyt SANL:n juhlavuonna myös tällä seitsemän naisen aloittamalla toiminnalla on oma juhlavuotensa: ensimmäisestä tilaisuudestamme on tasan 10 vuotta.

Virve Obolgogiani
Helsingin Akateemiset Naiset ry.


Tämä teksti palkittiin Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n 100-vuotisjuhlavuoden kirjoituskilpailussa 4. sijalla.