tiistai 22. maaliskuuta 2016

Naiset rauhan ja turvan keskiössä - 11. kansainvälinen Helvi Sipilä -seminaari YK:ssa

Nyt on aika muuttaa käytäntöjä ja ottaa myös naiset mukaan rauhanprosesseihin. Tutkimusten mukaan naisten läsnäolo neuvotteluissa vaikuttaa positiivisesti rauhansopimusten pysyvyyteen.


Naisten asemaa rauhan rakentamisessa tarkasteltiin New Yorkissa YK:n Commission on the Status of Women -kokouksen yhteydessä pidetyssä Helvi Sipilä -seminaarissa. Vuosittaisen seminaarin teemana oli tällä kertaa Naiset rauhan ja turvallisuuden keskiössä.

- YK:n yksi tärkeä tavoite on estää konflikteja ja luoda rauhaa, totesi seminaarin avannut Suomen YK edustuston suurlähettiläs Kai Sauer. Helvi Sipilä -seminaarin moderaattorina toiminut Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) tuore puheenjohtaja, kansanedustaja Eva Biaudet kehotti naisia ottamaan haltuun oman tilansa ja muistutti, että naisten osuutta yhteiskunnallisilla johtopaikoilla, diplomatiassa ja rauhanneuvotteluissa tulisi edelleen vahvistaa. – Meidän on seisottava niiden naisten takana, joilla on rohkeutta taistella naisten oikeuksien puolesta, vetosi Biaudet kansainväliseen yleisöön, joka täytti YK:n konferenssihuoneen ääriään myöten.

Eva Biaudet.

Helvi Sipilä, ensimmäinen naispuolinen YK:n apulaispääsihteeri, antoi vahvan esikuvan naisille, jotka tekevät työtä tasa-arvon saavuttamiseksi. YK:n nykyisen pääsihteerin kauden päättyessä 2016 lopulla keskusteluja mahdollisista naisehdokkaista käydään YK:n käytävillä. – Helvi Sipilä olisi ollut innolla mukana tässä keskustelussa, huomautti avauspuheenvuorossaan suurlähettiläs Sauer.

Naisten asemaa rauhan ja turvallisuuden keskiössä käsiteltiin seminaarissa eri lähtökohdista ja myös eri maantieteellisiltä alueilta. Puheosuuden aloittanut UN Womenin rauhan ja turvallisuuden yksikön päällikkö  Päivi Kannisto perusteli, miksi naisten tulee osallistua rauhanprosesseihin: kansainväliset tutkimukset osoittavat selkeästi, mikä positiivinen vaikutus naisten osallistumisella on esimerkiksi rauhansopimusten pysyvyyteen. Tutkimus 31 rauhanprosessista, jotka käytiin vuosina 1992-2011, osoittaa kuitenkin, että vain noin yhdeksän prosenttia rauhanneuvottelijoista oli naisia. – Mutta rauhaa ei luoda sillä, että allekirjoitetaan rauhansopimus. Rauhaa tulee rakentaa, muistuttaa Päivi Kannisto.

Nuorten korkeatasoinen koulutus luo pohjaa tasapainoiselle yhteiskunnalle. Graduate Women International -organisaation DR Kongon järjestön edustaja Jolie Massay kertoi Helvi Sipilä -seminaarin yleisölle tavoitteestaan ilmaisen koulutuksen takaamiseksi DR Kongon kaikille lapsille, myös tytöille. Hän painottaa, että rauhaa rakentavia sopimuksia voidaan ratifioida, mutta käytäntöönpano usein puuttuu. Jolie Massay vetosi myös kansainväliseen yhteisöön pysyvän rauhan saamiseksi DR Kongoon.

Andrea Gradiz, nuori YWCA:n (Young Women’s Christian Association) varapresidentti, kertoi Helvi Sipilä -seminaarissa esimerkkejä kotimaansa Hondurasin nuorten naisten kokemista monista epäkohdista kuten turvattomuudesta, seksuaalisesta väkivallasta ja köyhyydestä. Hän peräänkuuluttaakin nuorten naisten voimaantumista niin kotona, työelämässä kuin politiikassa. Andrea Gradiz vetoaa sukupuolten tasa-arvon 50-50 -tavoitetta hallituksiin ja myös yksityiselle sektorille, jossa naisten mukanaolon on todettu edistävän tehokkuutta kaikilla osa-alueilla.

Puheenjohtaja Eva Biaudet pahoitteli, että rauhaa edistävien sopimusten ja niiden käytäntöön ottamisessa on yhä suuri kuilu. - Naisilla on nyt mahdollisuus saada aikaan muutos ja edesauttaa kestävien rauhansopimusten aikaansaamista, painotti Biaudet.

Andrea Michelle Gradiz Diaz, Kai Sauer, Eva Biaudet, Jolie Massay Duye ja Päivi Kannisto.

Suurlähettiläs Sauer huomautti Helvi Sipilä Seminaarin olevan jälleen hyvä osoitus suomalaisesta käytännöstä, jonka mukaan asioita tehdään yhdessä. Seminaarin järjestävät vuosittain Suomen Akateemisten Naisten Liitto yhdessä Suomen YK-edustuston, Naisjärjestöjen Keskusliiton, Naisjärjestö yhteistyössä - NYTKISin, NNKY-liiton sekä Suomen UN Womenin kanssa. Ensi vuonna taas!

Niini Vartia-Paukku

Teksti ja kuvat:
Niini Vartia-Paukku,
Suomen Akateemisten Naisten Liiton hallitusjäsen
(cultureconnecting(a)gmail.com

Women at the Heart of Peace and Security - CSW60 Helvi Sipilä Seminar March 17th 2016

A new approach is required, where women are given a greater role in peace-building efforts. Recent studies indicate that more sustainable peace agreements are reached when women are included in the peace processes.The theme “Women at the Heart of Peace and Security” was discussed at the 11. Helvi Sipilä Seminar that was held at the CSW60 at the UN in New York on March 17th 2016.  Helvi Sipilä, a Finnish lawyer and diplomat, was the first female Assistant Secretary-General of the UN.

- Women could make a change for building lasting peace, said the chair of the Seminar Eva Biaudet, President of the National Council of Women of Finland and Representative at the Finnish Parliament. – There still remains a huge implementation gap between resolutions made and their implementation, said Biaudet.

Eva Biaudet, the chair of the seminar.

In the opening remarks of the seminar Ambassador Kai Sauer noted that Helvi Sipilä gave a lasting legacy to women in their efforts to achieve gender equality. He added that Helvi Sipilä would surely have been interested in the debates presently taking place about the possibility of a female successor for the UN Secretary-General in 2017.

According to Päivi Kannisto, Chief of the Peace and Security Unit of UN Women, The Global Study and other recent studies provide evidence confirming that women’s meaningful participation and representation in decision-making enhances the quality of peace and security work and outcomes – not to mention that it is also a human right.  Yet, a study of 31 peace processes, which took place from 1992 to 2011, revealed that less than 9 per cent of those at the peace table were women. Kannisto reminded that peace does not happen when you sign an agreement, it needs to be built.

Quality education helps develop a balanced future society. Jolie Massay, CIR, the Congolese Federation of University Women hopes that in the future all girls in the D.R. Congo could be given free schooling. - How can we build peace and security without women? Asks Jolie Massay. She urges women to organize themselves to make a better future for themselves and their families. Jolie Massay says that the international community can also help in finding ways to develop sustainable peace in the D.R. of Congo.

Andrea Gradiz, Vice President, World YWCA described the many challenges that young women face in her home country Honduras, such as sexual harassment and poverty. Womens’ empowerment is needed in peace-building efforts, but also at home and in the labor market. Women are also needed in politics and Andrea Gradiz hopes to see the equal gender balance of 50-50 both in the government and in the private sector, where the presence of women has been proven to develop better functioning in all sectors.
Andrea Michelle Gradiz Diaz, Kai Sauer, Eva Biaudet, Jolie Massay Duye and Päivi Kannisto.

Ambassador Sauer, Permanent Representative of Finland to the United Nations, reminded that the Helvi Sipilä Seminar is a good example of a Finnish tradition of doing things together. The event was organized by the Finnish Federation of Graduate Women together with the Permanent Mission of Finland to the UN and four other women’s organizations in Finland.

Niini Vartia-Paukku, our representative at the CSW60

Niini Vartia-Paukku
Finnish Federation of Graduate Women
cultureconnecting(a)gmail.com


keskiviikko 9. maaliskuuta 2016

Miesten kotimarkkina-asemaa on parannettava

Olemme viime aikoina lukeneet lehdistä miten miesten asema kotona ja parisuhteessa on huono - jopa huonompi kuin perheen koiran. Asialle onkin tehtävä jotain sukupuolten onnellisuuden ja kansakunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Saattaahan tuolla koiran asemalla olla jopa yhteys Suomen nälkävuosien tasolle vajonneeseen syntyvyyteenkin.

Paljon puhutaan naisten työmarkkina-aseman heikkoudesta ja samalla jää huomiotta, että ilmiön peilikuva on miesten heikko kotimarkkina-asema. Miehet käyttävät vanhempainvapaasta edelleen huomattavasti vähemmän kuin naiset. Kotihoidon tukea käyttää noin 10% miehistä. Akateemisistakin miehistä, jotka sentään käyttävät osan isille korvamerkitystä vapaastaan, vain harva käyttää koko jaksoa. 90% kaikista perhevapaista on äitien pitämiä.

Kaikilla markkinoilla tarvitaan taitoja, niin kotimarkkinoillakin. Parhaiten mies kasvattaa omia vanhemmuustaitojaan käyttämällä oman osuutensa perhevapaista, jäämällä hoitamaan sairasta lasta siinä kuin vaimonsakin, osallistumalla neuvolakäynteihin ja vanhempainiltoihin. Tasa-arvo kotitöissä ja lastenkasvatuksessa indikoi tasa-arvoa työssä ja toimeentulossa.

Tarvitaankin uutta ajattelua sekä työpaikoilla että kotona. Esimerkki luo ilmapiirin, jossa mies uskaltaa käyttää hänelle lakisääteisiä perhevapaaetuuksia. Tervetuloa uudenlaiset pomot, joilla on pieniä lapsia ja jotka tunnustatte sen myös omilla valinnoillanne perheiden hyväksi. Tervetuloa uudenajan työkaverit, jotka ette katso vinoon työkaveria, joka jää isyysvapaalle tai hoitamaan sairasta lasta. Voitte itse tarvita samaa joustoa, jos ette lastenne takia niin vaikkapa ikääntyvien vanhempienne vuoksi. Kun antaa niin jossain vaiheessa saakin.

Perheessäkin tarvitaan joustoa - asenteissa. Kyllä isäkin osaa sen vaipan vaihtaa tai pukea lapsen päiväkotia varten. Hän ehkä tekee sen eri tavalla, mutta  tarpeeksi hyvin. Isät tarvitsevat luottamusta ja kannustusta siihen, että heitä tarvitaan kotona ja he osaavat hoitaa hommat. Lapsen ja isän kiintymyssuhde voimistuu -  eipä olekaan niin helppoa jättää isää pelkäksi elatusvelvolliseksi, jos ero kohtaa. Ja ehkäpä eron riskikin pienenee.

Yhteiskunnalta vaaditaan isälle tarkoitetun perhevapaan pidentämistä. Mahdollinen tapa on edetä kohti 6+6+6 -mallia, jossa on selvät kiintiöt kummallekin vanhemmalle. Ruotsin malli on mielestäni paras: siinä syntyvää vauvaa varten on 480 perhevapaapäivää isän ja äidin jaettavaksi suhteellisen pitkällä aikavälillä. Äidit ja myös monet isät toivovat lisää osa-aikatyömahdollisuuksia, siitäkin on naapurimaassa hyviä kokemusia.

Miehen hyvä kotimarkkina-asema vahvistaa naisten työmarkkina-asemaa ja koko perheen hyvinvointia.

Yllä olevat ajatukset pohjautuvat STTK:n Naisten päivän seminaariin ”Työn ja Perhe” 8.3. 2016.

Helena Hiila-O'Brien
Suomen Akateemisten Naisten Liiton hallitusjäsen ja
Helsingin Akateemisten Naisten puheenjohtaja