keskiviikko 9. maaliskuuta 2016

Miesten kotimarkkina-asemaa on parannettava

Olemme viime aikoina lukeneet lehdistä miten miesten asema kotona ja parisuhteessa on huono - jopa huonompi kuin perheen koiran. Asialle onkin tehtävä jotain sukupuolten onnellisuuden ja kansakunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Saattaahan tuolla koiran asemalla olla jopa yhteys Suomen nälkävuosien tasolle vajonneeseen syntyvyyteenkin.

Paljon puhutaan naisten työmarkkina-aseman heikkoudesta ja samalla jää huomiotta, että ilmiön peilikuva on miesten heikko kotimarkkina-asema. Miehet käyttävät vanhempainvapaasta edelleen huomattavasti vähemmän kuin naiset. Kotihoidon tukea käyttää noin 10% miehistä. Akateemisistakin miehistä, jotka sentään käyttävät osan isille korvamerkitystä vapaastaan, vain harva käyttää koko jaksoa. 90% kaikista perhevapaista on äitien pitämiä.

Kaikilla markkinoilla tarvitaan taitoja, niin kotimarkkinoillakin. Parhaiten mies kasvattaa omia vanhemmuustaitojaan käyttämällä oman osuutensa perhevapaista, jäämällä hoitamaan sairasta lasta siinä kuin vaimonsakin, osallistumalla neuvolakäynteihin ja vanhempainiltoihin. Tasa-arvo kotitöissä ja lastenkasvatuksessa indikoi tasa-arvoa työssä ja toimeentulossa.

Tarvitaankin uutta ajattelua sekä työpaikoilla että kotona. Esimerkki luo ilmapiirin, jossa mies uskaltaa käyttää hänelle lakisääteisiä perhevapaaetuuksia. Tervetuloa uudenlaiset pomot, joilla on pieniä lapsia ja jotka tunnustatte sen myös omilla valinnoillanne perheiden hyväksi. Tervetuloa uudenajan työkaverit, jotka ette katso vinoon työkaveria, joka jää isyysvapaalle tai hoitamaan sairasta lasta. Voitte itse tarvita samaa joustoa, jos ette lastenne takia niin vaikkapa ikääntyvien vanhempienne vuoksi. Kun antaa niin jossain vaiheessa saakin.

Perheessäkin tarvitaan joustoa - asenteissa. Kyllä isäkin osaa sen vaipan vaihtaa tai pukea lapsen päiväkotia varten. Hän ehkä tekee sen eri tavalla, mutta  tarpeeksi hyvin. Isät tarvitsevat luottamusta ja kannustusta siihen, että heitä tarvitaan kotona ja he osaavat hoitaa hommat. Lapsen ja isän kiintymyssuhde voimistuu -  eipä olekaan niin helppoa jättää isää pelkäksi elatusvelvolliseksi, jos ero kohtaa. Ja ehkäpä eron riskikin pienenee.

Yhteiskunnalta vaaditaan isälle tarkoitetun perhevapaan pidentämistä. Mahdollinen tapa on edetä kohti 6+6+6 -mallia, jossa on selvät kiintiöt kummallekin vanhemmalle. Ruotsin malli on mielestäni paras: siinä syntyvää vauvaa varten on 480 perhevapaapäivää isän ja äidin jaettavaksi suhteellisen pitkällä aikavälillä. Äidit ja myös monet isät toivovat lisää osa-aikatyömahdollisuuksia, siitäkin on naapurimaassa hyviä kokemusia.

Miehen hyvä kotimarkkina-asema vahvistaa naisten työmarkkina-asemaa ja koko perheen hyvinvointia.

Yllä olevat ajatukset pohjautuvat STTK:n Naisten päivän seminaariin ”Työn ja Perhe” 8.3. 2016.

Helena Hiila-O'Brien
Suomen Akateemisten Naisten Liiton hallitusjäsen ja
Helsingin Akateemisten Naisten puheenjohtaja


1 kommentti:

  1. Hyvä! SANL:n pitää entistä vahvemmin puhua mm. 6+6+6- mallista, jota olemme lupautuneet kannattamaan.

    VastaaPoista