maanantai 18. toukokuuta 2020

Yrityskylä Pirkanmaa esillä Dubaissa – kansainvälisen konferenssin satoa

Seitsemäs kansainvälinen kasvatusalan ja yhteiskuntatieteiden konferenssi pidettiin Dubaissa 20. - 22. tammikuuta tänä vuonna. Tässä tutkijoille ja opettajille suunnatussa konferenssissa kasvatusta ja koulutusta lähestyttiin lukuisista eri näkökulmista: teknologisesta, sosiologisesta, yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja johtamisen näkökulmista. Osanottajat olivat lähinnä Aasian maista, kaukaisimmat Etelä-Afrikasta.Professori Anita Padmanabhanunni University of the Western Cape yliopistosta, Etelä-Afrikasta piti mielenkiitoisen esitelmän historiallisesta traumasta, toisin sanoen miten apartheid-politiikka on vaikuttanut yliopistossa opiskeleviin opiskelijoihin traumatisoituvasti. Mielenkiintoinen oli myös tohtori Gloria Oghenegweken esitys kansainvälisten öljy-yhtiöiden toiminnasta Nigeriassa ja miten se on positiivisesti vaikuttanut maan naisten asemaan. Professori Anjum Bano Kazimi Iqran Pakistanista selvitti taasen esitelmässään niitä syitä, mitkä aiheutuvat äärimmäisestä stressistä väkivaltaisiin tekoihin yhteiskunnassa. Esimerkkinä hän mainitsi naiset ja perheväkivalta. Jälkeenpäin sainkin häneltä sähköpostikutsun osallistua virtuaalisesti seuraavaan Iqran yliopistossa Pakistanissa järjestettävään konferenssiin. Suomalainen koulutus näyttää kiinnostavan.


Kielten oppimista teknologisesta näkökulmasta käsitelleessä esityksessä tuotiin esiin, miten kieltä voi oppia silloin, kun kohderyhmänä ovat lahjakkaat lapset, autistiset lapset ja videopohjaisesti vähän isommat opiskelijat. Professori Kenichi Sasaki Hokkaidon yliopistosta Japanista esitteli Taxpayer-ohjelmaa, jossa opiskelijoita pyritään opettamaan maksamaan veroja ja samalla suunnittelemaan omaa talouttaan. Taxpayer -ohjelma kuulukin kiinteänä osana maan opetussuunnitelmiin.

Yrityskylä Pirkanmaata esittelin lähinnä oppilaiden kokemana oppimisympäristönä. Tutkimukseen oli haastateltu liki kaksisataa yrityskylässä käynyttä oppilasta. Tärkeimpänä oppimiskokemuksena yrityskylässä käynnistään oppilaat nimesivät sen, mistä raha tulee ja miten sitä käytetään. Muita tärkeitä oppimiskokemuksia olivat johtajana toimiminen ja työnteon oppiminen. Oppilaat pitivät myös siitä ammatista, jonka he olivat valinneet. Samanlaisia kokemuksia oppilaiden oppimisesta oli tämän syksyn tuoreessa aineistossa: "opin työntekoa, vuorovaikutustaitoja ja rahan käsittelyä".

Kriittisen puheenvuoron amerikkalaisesta yhteiskunnasta, sen epätasa-arvosta ja köyhien asemasta luennoi esitelmässään professori Thomas William Simon. Väliajalla hän kysyikin minulta, pitääkö paikkansa, että Suomessa on ilmainen koulutus ja terveydenhoito? Samalla hän viittasi USA:ssa näkemäänsä tv-ohjelmaan. Ainakin Suomen erinomainen koulutusjärjestelmä tunnetaan maailmalla osanottajina olleita maita Kirkistania ja Asserbaizania myöten.

FT, KL Auli Ojala

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti