sunnuntai 12. toukokuuta 2024

Kansainvälistä vaikuttamistyötä Helvi Sipilän jalanjäljissä: 18. YK-seminaarimme korosti sukupuolitietoista budjetointia naisköyhyyden ehkäisijänä

Suomen Akateemisten Naisten Liitto järjestää vuosittain International Helvi Sipilä Seminar -tilaisuuden YK:n naisten asiaan käsittelevän toimikunnan kokouksen (Commission on the Status of Women, CSW) yhteydessä New Yorkissa. Tänä keväänä tilaisuus järjestettiin jo 18. kertaa yhdessä Naisjärjestöjen Keskusliiton, Naisjärjestöt yhteistyössä – Nytkis ry:n, Suomen NNKY-liiton ja Suomen UN Womenin kanssa. Suomen Akateemisten Naisten Liittoa New Yorkissa edustivat Liiton varapuheenjohtajat Jutta Hartikainen ja Pauliina Inervo. Hartikainen toimii myös Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattorina. Kiitämme ulkoministeriötä matka-avustuksen myöntämisestä osallistujille. Seminaari on katsottavissa tallenteena Liiton YouTube-kanavalla: https://www.youtube.com/watch?v=1aqQvEUMH0Y

Helvi Sipilän ansiokas ura YK:ssa

Helvi Sipilä (1915–2009) oli suomalainen juristi, diplomaatti ja ensimmäinen YK:n naispuolinen apulaispääsihteeri. Sipilä sai lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja, mukaan lukien kaksitoista kunniatohtorin arvoa, ja Suomessa hänelle myönnettiin ministerin kunnianimi vuonna 2001. Sipilä toimi maailmanlaajuisesti johtavissa tehtävissä useissa järjestöissä, mukaan lukien International Federation of Women Lawyers ja International Council of Women. YK:n apulaispääsihteerinä hän johti YK:n naisten maailmankonferenssia Meksikossa 1975. Lisäksi hän perusti YK:n Naisten kehitysrahaston (UNIFEM), joka oli nykyisen UN Womenin edeltäjä.


Kansainvälinen Helvi Sipilä -seminaarimme sai alkunsa 2005, jolloin Liiton silloinen kansainvälinen koordinaattori Leena-Maija Laurén vaikuttui syvästi Sipilän puheesta CSW49-kokouksessa. Idea naisjärjestöjen yhteisestä seminaarisarjasta esiteltiin Helvi Sipilälle, joka antoi siunauksensa ajatukselle.

Sukupuolitietoinen budjetointi auttaa nostamaan naiset köyhyydestä 

18. kansainvälinen Helvi Sipilä -seminaari ”Gender Responsive Budgeting in Raising Women from Poverty – the Core Tool for Gender Equal Future” järjestettiin Suomen YK-edustuston tiloissa New Yorkin Manhattanilla. Seminaarin teema valikoitui CSW:n tämänvuotisen pääteeman eli naisköyhyyden kautta heti ensimmäisessä suunnittelupalaverissamme. Puhujiksi saimme tasa-arvoasioista vastaavan ministeri Sanni Grahn-Laasosen ja pääpuheenvuoron piti UN Womenin vanhempi policy-neuvonantaja Zohra Kahn. Seminaarin keskusteluosuuteen osallistuivat Suomen UN Womenin hallituksen puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen, kansanedustaja ja Nytkis ry:n hallituksen puheenjohtaja Inka Hopsu, UN Womenin vanhempi policy-neuvonantaja Zohra Kahn sekä Ruandan hallituksen johtava tasa-arvoedustaja Nadine Umutoni Gatsinzi. Seminaarin päätöspuheenvuoron piti Suomen YK-suurlähettiläs Elina Kalkku. Seminaarin juonsivat Jutta Hartikainen Suomen Akateemisten Naisten Liitosta ja Anne Pönni Suomen NNKY-liitosta.

Seminaariin saapui noin 70 osallistujaa kaikista maailmanosista. Ruandan edustajan osallistuminen keskusteluun houkutteli hyvin paikan päälle osallistujia eri Afrikan maista.

Seminaarin ytimenä oli se, kuinka sukupuolineutraalilla budjetoinnilla voidaan parantaa naisten asemaa ja poistaa köyhyyttä. Seminaarin puhujat keskittyivät puheenvuoroissaan sukupuolineutraalin budjetoinnin konkreettisiin käytännön toimenpiteisiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi. Eri maiden yhteisen, kansainvälisen raamituksen ja tavoitteiden asettaminen nähtiin yhtenä keskeisenä tekijänä asian edistämisessä onnistumiseksi.  Tänä vuonna seminaariin sisällytettiin keskusteluosuus, joka koettiin erittäin antoisaksi ja ajatuksia herättäväksi. Tästä olivat osoituksena yleisökysymykset ja kommentit, joiden määrää jouduttiin rajallisen ajan vuoksi karsimaan.  


Katse tulevaisuuteen

Ensi vuoden CSW69:n teemana on Peking-sopimuksen 30. juhlavuosi, mikä tulee näkymään myös kansainvälisessä Helvi Sipilä -seminaarissamme. Pekingissä vuonna 1995 hyväksytyssä toimintaohjelmassa sovittiin naisten ja tyttöjen vapauden ja oikeuksien turvaamisesta. Toimintaohjelma muun muassa asettaa tavoitteeksi naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen, oikeuden koulutukseen, naisten osallistumisen päätöksentekoon ja saman palkan samanarvoisesta työstä. Suomen ulkoministeriö laatii viiden vuoden välein Pekingin toimintaohjelman kansalliset arviointiraportit, joista viimeisin on julkaistu elokuussa 2019. Naisjärjestöjen Keskusliitto koordinoi Suomen kansalaisjärjestöjen rinnakkaisraporttien kokoamista. Suomen Akateemisten Naisten Liitto on osallistunut koulutuksen ja talouden tasa-arvosta raportointiin 2015, 2019 ja jälleen 2024.

Sitä seuraavana vuonna kansainvälinen Helvi Sipilä-seminaari voidaan järjestää jo 20. kerran, mikä tietä juhlavuotta meille järjestäjille. Samana vuonna YK:n CSW-kokous kokoontuu 70. kerran ja YK:lle valitaan uusi pääsihteeri. Tehtävään ei ole koskaan vielä valittu naista. Mietimme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa, miten tämä voisi näkyä seminaarissamme.

Naisten YK:ssa tekemän työn arvostuksen nostaminen on meille hyvin tärkeää. Tänä keväänä tilanne CSW:n avajaisjuhlassa oli melko absurdi, kun viisi ensimmäistä puhetta naisten asioita käsittelevässä komiteassa olivat miesten pitämiä. Tällaiseen tilanteen päädyttiin, koska puheenvuorot jaettiin tehtävän painoarvon mukaisessa järjestyksessä. Joko olisi naisten vuoro johtaa?

Kiitämme lämpimästi Naisjärjestöjen Keskusliittoa, Naisjärjestöt yhteistyössä – Nytkis ry:tä, Suomen NNKY-liittoa, Suomen UN Womenia, ulkoministeriötä sekä Suomen YK-edustustoa erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä. Toivomme, että yhteistyömme jatkuu samassa hyvässä hengessä.


Jutta Hartikainen
Suomen Akateemisten Naisten Liitto
I varapuheenjohtaja ja kansainvälisten asioiden koordinaattori

Pauliina Inervo
Suomen Akateemisten Naisten Liitto
II varapuheenjohtaja ja kansainvälisyystyöryhmän jäsen


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti