torstai 9. lokakuuta 2014

Yrityskylä tuli Tampereelle

Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) koordinoima Yrityskylä-oppimishanke tuli Tampereelle jo keväällä 2013 ja aluksi sen sijoituspaikaksi tuli ”Rollikkahalli”. Nyttemmin Yrityskylä sijaitsee Tampereen keskustassa osoitteessa Puutarhakatu 8.

Mikä on Yrityskylä?

Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Sen on kehittänyt ja sitä hallinnoi Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT).

Yrityskylän toiminnanjohtaja Tomi Alakoski keksi idean Yrityskylästä vieraillessaan USA:ssa. Siellä oppilaat, vanhemmat ja opettajat ideoivat yhdessä tyhjään tehdashalliin pienen kylän elävöittämään yhteiskuntaopin opetusta.

Yrityskylässä on Suomessa käynyt jo 54 000 oppilasta ja Tampereella lähes kaikki kuudesluokkalaiset lukuvuonna 2013 – 2014. 

Missä Yrityskyliä on?

Suomessa toimii alueellinen Yrityskylä Helsingissä, Varsinais-Suomessa (Turku), Pirkanmaalla (Tampere) ja Pohjanmaalla (Vaasa-Kokkola-Seinäjoki) sekä Itä-Suomessa (Mikkeli – Kuopio – Joensuu). Syksyllä aukeavat uudet Yrityskylät Espoossa ja Oulussa. Valtakunnallisesti kiertävä Yrityskylä on syksyn Porissa ja kevään Lahdessa. Yrityskylässä Pirkanmaalla on 16 eri yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat.

Mitä Yrityskylässä tapahtuu?

Oppilas työskentelee päivän Yrityskylässä omassa ammatissaan. Työstään hän saa palkkaa ja maksaa veroja sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Yrityskylässä työskentelee kerrallaan noin 70 oppilasta.

Ennen Yrityskylä-vierailupäivää oppilaat suorittavat kymmenen tunnin yrittäjyyskasvatus-opintokokonaisuuden. Opettajien koulutus ja perehdyttäminen Yrityskylään tapahtuu muutaman tunnin ohjeistuksella Yrityskylässä.

Oppituntien teemat ja oppilaiden tekemät tehtävät työkirjaan auttavat oppilasta hahmottamaan oman roolinsa Yrityskylässä työntekijänä ja kuluttajana. Koko opintokokonaisuus perustuu uudistuviin opetussuunnitelmiin 2016.

Tutkimustulokset rohkaisevia
 
Tampereella on tutkittu Yrityskylää opetusmenetelmänä kolmesta näkökulmasta: rehtorit, opettajat ja oppilaat. Kouluja kehyskuntineen on ollut mukana 37 ja oppilaita on haastateltu yli 200 oppilasta, joka on 13,5 prosenttia kaikista 1526 oppilaasta Tampereen kaupungin kuudesluokkalaisista lukuvuonna 2013 – 2014. Miksi sitten kehyskunnat on otettu mukaan? Tietysti siksi, että opetussuunnitelmaa 2016 tehdään Tampereella seudullisesti!

Tutkimuksen tulokset oppilaiden näkökulmasta ovat rohkaisevia: oppilaat oppivat työntekoa Yrityskylässä ja menisivät sinne uudestaan joko samaan ammattiin kehitysmielessä tai vaihtaisivat toiseen ammattiin. Erityiskoulussa toivottiin, että TET-harjoittelu tapahtuisi ainakin osittain Yrityskylässä.

Lisää yrityskylä-raportista voit lukea oheisesta linkistä: http:/issuu.com/yrityskylaraportti

Auli Ojala, FT
SANL-FKAF:n hallitusjäsen
Yrityskylätutkija Tampereen perusopetuksen hallinnossa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti