keskiviikko 12. tammikuuta 2022

Aluevaalit ovat myös tasa-arvovaalit

Kuntavaalit nostivat naisten osuuden kuntapäättäjistä 40,2 prosenttiin, mutta vielä on kirittävää, että miehiä ja naisia olisi päättäjinä yhtä paljon.

Historian ensimmäiset aluevaalit pidetään 23.1.2022, kuukauden päästä – siis aivan pian. Mistä vaaleissa on kyse? Hyvinvointialueille siirtyy vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueiden ylimmät päättäjät. 

Päättäjät päättävät, missä lähin terveyskeskuksesi sijaitsee, mitä palveluita on tarjolla, kun soitat saadaksesi apua vaivaasi, mitä apua saat, jos sinä, lapsesi tai ikääntyvä sukulaisesi tarvitsette tukea vaikeaan tilanteeseen, mihin pääset suojaan, jos kohtaat väkivaltaa lähisuhteessa, ja kuinka pian apu tulee paikalle, jos sattuu tulipalo tai liikenneonnettomuus. Hyvinvointialueilla käytetään noin puolet maksamistamme veroista. Valtuutamme vaalissa ehdokkaita isoon vastuuseen. 

Mikä tekee aluevaaleista myös tasa-arvovaalit?

Kainuun hyvinvointialueesta tulee työnantaja koko sote- ja pelastustoimen henkilökunnalle. Sote-alalla työskentelevistä 87 % on naisia – osa pienipalkkaisia ja nyt koronatilanteen takia erityisen kuormittuneita. Alueella päätetään heidän palkoistaan ja työoloistaan sekä oikeudesta osallistua työn suunnitteluun. 

Pelastusalakin on sukupuolittunut, mutta toiseen suuntaan – 88 % työntekijöistä on miehiä. Alalla on tullut esiin monia tasa-arvopuutteita: varusteet ja työtilat eivät sovellu naisille ja häirintä on yleistä. Sukupuolisilmälaseja tarvitaan päätöksentekoon molemmissa tilanteissa. 

Naiset käyttävät leijonaosan julkisen sektorin palveluista. Tarvitaan feminististä näkökulmaa varmistamaan, että kaikenlaiset ihmiset elämäntilanteesta, iästä, vammaisuudesta, kielestä, ihonväristä, seksuaali- tai sukupuolivähemmistötaustasta, perhemuodosta tai asuinpaikasta riippumatta saavat niitä palveluita, joita he tarvitsevat. Tämä onnistuu, kun monenlaisista taustoista tulevat naiset tuovat oman käytännöllisen näkökulmansa päätöksentekoon.

Kainuun hyvinvointialueen suunnitelmia ja sääntöjä valmistellaan nyt. On kriittistä, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus saadaan mukaan strategisiin tavoitteisiin ja tarkempiin suunnitelmiin alusta alkaen ja että budjetoinnissa huomioidaan oikeudenmukaisesti sukupuolten eri tavalla käyttämät palvelut. Ensimmäisen aluevaltuuston päätöksillä on vaikutusta pitkälle tulevaan. 

Me naiset ja useimmat miehet haluamme, että valituksi tulee vähintään puolet naisia.

Kainuun Keskustanaisten vaalitavoitteissa painotamme elämäntilanteeseen sopivien palvelujen järjestämisen ja sukupuolen huomioon ottavan johtamisen lisäksi sitä, että lähisuhdeväkivallalle on laitettava toppi ja sitä kohdanneille on järjestettävä kokonaisvaltaista tukea. Hyvät ihmissuhteet lapsen kasvuympäristössä on paras tuki terveen itsetunnon ja luottamuksen kehittymiselle ja mielen terveydelle.

Aluevaaleissa päätetään, toteutuvatko nämä tavoitteet. Siksi sinua tarvitaan aktivoimaan äänestäjiä ja tietenkin äänestämään. Vaalipäivä on sunnuntai 23.1., ja ennakkoäänestys 12.–18.1.2022. 

Helena Aaltonen

Hallintotieteiden maisteri, eläkkeellä, aluevaaliehdokas (Kesk. nro 293)


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti