keskiviikko 27. marraskuuta 2013

Väkivalta ei ole yksityisasia

- Kyllä olen saanut ihmetellä, miten se nainen aina palasi kotiinsa, vaikka oli paennut miehensä lyömistä, totesi minulta kynttiläviestin kirjastolla saanut naisihminen.

- Meijän oli lähettävä kottoa vaikka oltiin vielä pieniä lapsia, muisteli vanhus, jonka isä oli ollut juovuspäissään paha perheelleen.

Monia surullisia tarinoita ehdin kuulla maanantaina marketin aulassa, kirjastolla ja kunnantalolla, kun olimme jakamassa Valoa - ei väkivaltaa -kynttiläviestiä sotkamolaisille. Toisaalta useimmat kiittelivät, että vakavaan asiaan kiinnitetään huomiota ja että kynttilän mukana oli saatavana tietoa, mistä löytyy apua. Ehkäisevää apua on verkossakin, mm. www.turvakoti.net.

Kynttiläviesti liittyi YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen päivään 25.11., jota vietetään maailmanlaajuisesti. Tämän vuoden viestinauhassa lukee: Yksikin kuolema on liikaa - turvakoti voi pelastaa.

Kajaanin yhdistyksen puheenjohtaja Helena Aaltonen (vas.) esittelee päivän viestiä.

Suomessa kuolee vuosittain noin 20 naista perhesurmissa. Euroopan Neuvoston suositusten mukaisesti jokaisessa maassa pitäisi olla yksi turvakotipaikka 10 000 asukasta kohti. Tämän perusteella Suomessa pitäisi olla yli 500 turvakotipaikkaa, mutta niitä on vain noin 120. Kainuun 6-paikkainen turvakoti on Kajaanissa. Voi kysyä onko se liian kaukana monille turvaa tarvitseville.

Suomi on ratifioimassa vuonna 2014 Euroopan Neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen Istanbulin sopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, uhrien suojelu sekä väkivallan tekijöiden saattaminen syytteeseen. Kyseessä on maailmanlaajuisesti laaja-alaisin sopimus naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseksi. Istanbulin sopimus edellyttää mm. turvakotipaikkojen ja matalan kynnyksen palveluiden riittävää takaamista lähisuhdeväkivallan uhreille.

112-numeroon tai ystävälle pitää uskaltaa soittaa pääsemiseksi pois väkivaltatilanteesta. Väkivalta ei ole sellainen yksityisasia, josta olisi vaiettava. Päin vastoin, uhriksi joutuneen pitää uskaltaa katkaista väkivallan kierre. Ystävien ja naapurien on rohjettava kysyä, voiko olla avuksi, jos aavistaa naisen ja joskus miehen olevan vaikeuksissa.

Maanantain 25.11. naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä oli startti YK:n lanseeraamalle 16 päivän toimintajaksolle, joka huipentuu ihmisoikeuksien päivään 10.12., joka on kaiken väkivallan ja syrjinnän vastainen päivä.

Kajaanin Akateemiset naiset valmistelivat Kajaanissa jo 24.11. järjestetyn Nainen, uskalla katkaista väkivallan kierre -tilaisuuden, jossa nähtiin Peter Franzenin elokuva "Tumman veden päällä", kuultiin Ensi- ja turvakotien Oulun yhdistyksen Riitta Pohjoisvirran, Kainuun Soten Saija Salon ja poliisi Ville Hokkasen alustukset sekä käytiin laaja keskustelu. Tilaisuus koettiin hyvin tarpeelliseksi ja ymmärrystä avartavaksi sekä toimintavalmiuksia lisääväksi.

Toivon, että vuosittain jaettava kynttiläviestimme rohkaisee meitä kaikkia toimimaan väkivallan ehkäisemiseksi. Suomessa naisiin kohdistuva väkivalta on muuta Eurooppaa yleisempää ja Kainuu on muuta Suomea väkivaltaisempi.

Kynttilä valaisee, mutta vielä enemmän valaisee ja lämmittää lähimmäisen tuki silloin kun meillä on vaikeuksia.

Helena Aaltonen
Kajaanin Akateemisten Naisten pj.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti