keskiviikko 29. marraskuuta 2023

Terveisiä Nepal-hankkeesta

Nepalin Akateemiset Naiset lähettävät paljon terveisiä Suomen Akateemisille Naisille ja kaikille teille, jotka olette tukeneet heidän koulutusprojektejaan eri kylissä. 

Thaiban ja Chapagaon kylien yhteensä 38 naisen koulutusprojekti päättyi alkuvuodesta 2023. Naiset ovat  hyödyntäneet hienosti projektin aikana saamiaan oppeja. He myyvät nyt torilla pikkelsejä ja saippuaa hankkien näin tarvittavia lisätuloja perheilleen. Yhteistyöprojektimme on saanut aikaan pysyvän jalanjäljen naisten elämässä. Tästä voimme olla iloisia ja ylpeitä.

Satungalin projektihenkilöstöä ja kouluttajia

Thaiban kylässä opeteltiin pikkelsin tekoa.

Thaiban ja Chapagaon projektin hyvien tulosten kannustamana ja meidän toisen joulukeräysavustuksen tukemana Nepalin Akateemiset Naiset aloitti helmikuussa 2023 vuoden kestävän vastaavan ohjelman Satungal-kylässä. Se sijaitsee Chandragirin hallinnollisella alueella Kathmandun lähellä.

Tällä  kertaa mukana on 26 naista, joiden koulunkäynti on jäänyt kesken aikaisen naimisiinmenon ja lasten hankinnan vuoksi.  Projektilla on Akateemisten Naisten oma projektinjohto ja projektikoordinaattori sekä paikallisen kylän edustus.  Kouluttajat ovat Nepal Association of University Women, NAUW:n omasta verkostosta.

Alkuvuodesta  parannettiin luku-, kirjoitus- ja laskutaitoja 3 kk kestävällä jaksolla. Sen jälkeen opeteltiin eri käytännön taitojen kuten saippuan sekä pesu- ja puhdistusaineiden tekoa. Näillä tuotteilla on kylissä kysyntää, joten niiden valmistamiseen kannattaa panostaa. Ohjelmassa on ollut markkinoinnin sekä säästämisen ja rahan lainaamisen perustietoja.  Loppuvaiheessa on vielä ryhmätyöskentelytaitojen kehittämistä. Naiset saavat lisäksi pienen rahallisen alkupääoman, jonka avulla he voivat aloittaa tuotteidensa myynnin.

Nepalin sisarjärjestömme seuraa tiivisti koulutuksen onnistumista eri vaiheissa. Väliarviointien lisäksi koulutuksen päättyessä pidetään koko ohjelman arviointikokous.  Erityistä huomiota kiinnitetään kestävään kehitykseen ja todellisiin tuloksiin. Projekti Satungal-kylässä päättyy helmikuussa 2024, jolloin myös Suomen Akateemisten Naisten Liiton hallitus saa loppuraportin.

Liiton 2022 - 2023 joulukeräys mahdollistaa jälleen ensi vuonna naisten koulutusprojektin toteuttamisen seuraavassa uudessa kylässä. Kylää on jo alustavasti kartoitettu ja lopullinen valinta tapahtuu piakkoin. Tästä kuulemme sitten ensi vuonna lisää.

Tänä jouluna keräystä Nepalin naisten tukemiseksi ei poikkeuksellisesti järjestetä, koska viime vuoden keräystuotto on ollut säästössä ja se käytetään vuonna 2024. Mutta ensi vuonna sitten taas uusi joulukeräys!

Nepalin sisarjärjestön puheenjohtaja Ramita Suwall ja kaikki projektissa mukana olevat lähettävät Suomeen suuret kiitokset ja terveiset oheisten kuvien kera. 

Teksti: Heli Isohookana (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.) ja Christine Ek-Kommonen (Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.)

Kuvat: NAUW ja Ramita Suwall 


HÄLSNINGAR OCH TACK FRÅN NEPAL

Nepal Association of University Women, NAUW, hälsar så mycket till Finlands Akademiska Kvinnor och alla som har understött deras utbildningsprojekt i olika byar.

I början av år 2023 slutfördes ett utbildningsprojekt för inalles 38 kvinnor i byarna Chapagao och Thaiba. Deltagarna har kunnat dra nytta av det de lärt sig under projektet och säljer nu inlagda grönsaker och tvål på torgen. Därmed bidrar de med nödvändiga inkomster till sina familjer.

Personal och utbildare från projektet i Satungal.

I byn Thaiba lärde sig kvinnorna att framställa pickles.

Sporrade av de goda resultaten i Thaiba och Chapagao samt med bidraget från vår andra julinsamling påbörjade Akademiska Kvinnor i Nepal i februari 2023 ett motsvarande årslångt projekt i byn Satungal. Byn ligger inom distriktet Chandragiri i närheten av huvudstaden Katmandu.

Denna gång deltar 28 kvinnor som varit tvungna att avbryta sin skolgång på grund av att de gift sig och fått barn som mycket unga. Projektet har en egen administration inom NAUW och en projektkoordinator, därtill deltar en representant för byn. Personerna som står för undervisningen tillhör NAUW:s eget nätverk.

Under den första perioden, i början av året, koncentrerade man sig på att förbättra läs- och skrivkunnigheten och kunskaperna i räkning. Därefter undervisades kvinnorna i praktiska färdigheter som att framställa tvål och rengöringsmedel. Efter frågan på dessa produkter är stor i byarna vilket gör att det lönar sig att satsa på dem. Inom projektet har man ytterligare förklarat grunderna för marknadsföring och att spara och låna pengar. I slutet av perioden  kommer man ännu att satsa på att utveckla färdigheter i grupparbete. Slutligen får kvinnorna ett litet finansiellt bidrag med vars hjälp de kan påbörja produktionen hemma och försäljningen av sina produkter.

NAUW följer noga med de olika skedena inom utbildningen. Utöver en halvtidsutvärdering gör man en bedömning av hela projektet i samband med att projektet är slutfört. Man fäster stor vikt vid hållbar utveckling och faktabaserade resultat. Projektet i Satungal avslutas i februari 2024 och i samband med det får FKAF en slutrapport.

FKAFs julinsamling i fjol möjliggör ytterligare ett utbildningsprojekt för kvinnor i en ny by. NAUW har redan preliminärt undersökt lämpliga byar och det slutgiltiga valet sker inom en snar framtid. Vi får höra mera om detta nästa år.

I år anordnas undantagsvis inte en julinsamling till förmån för understöd av kvinnor i Nepal eftersom intäkterna från fjolårets insamling har sparats och kommer att användas 2024. Nästa år tar vi igen itu med en ny julinsamling!

Ramita Suwall, President of NAUW och alla som varit delaktiga i projektet skickar härmed ett stort tack och många hälsningar till medlemmarna i FKAF.

Text: Heli Isohookana (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.) och Christine Ek-Kommonen (Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.)

Bild: NAUW och Ramita Suwall


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti